Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen (ps.) kommentoi hallituspuolueiden erittäin poikkeuksellista soten rahoitukseen liittyvää valiokuntapäätöstä.

Hallituspuolueet jyräsivät enemmistönsä voimin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tänään läpi kannan, että asiantuntijakuulemista ei jatketa ja lausuntoa julkisen talouden suunnitelmasta (JTS) ei anneta valtiovarainvaliokunnalle. Oppositio kritisoi erittäin voimakkaasti menettelyä.

Arja Juvonen kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Eduskunnassa. (Facebook-video).

– Kyse on palvelujen rahoituksen kannalta perustavanlaatuisesta kysymyksestä. On ennenkuulumatonta, että valiokunta jätti asian kokonaan käsittelemättä. Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta jättää lausumatta JTS:aan, oppositiopuolueiden edustajien yhteisessä tiedotteessa kerrotaan.

Oppositioedustajien mukaan nykyinen JTS on täysin riittämätön sote-uudistuksen näkökulmasta.

– Ilman muutoskustannuksia maakuntien alijäämä on VM:n ennusteen ja muiden asiantuntijoiden mukaan vähintään 1 mrd. vuonna 2020. Hallituksen kehysriihen päätökset ja julkisen talouden suunnitelma eivät huomioi lisärahoituksen tarvetta. Tästä huolimatta hallituspuolueet eivät olleet halukkaita käsittelemään JTS:aa, vaikka oleellinen osa soten rahoituksesta puuttuu.

– Sote-kiireiden vuoksi valiokunta ei voi sivuuttaa JTS-käsittelyä. Perustuslakivaliokunta edellytti heinäkuussa 2017 antamassaan mietinnössä, että sote-uudistuksen käsittelylle annetaan eduskunnassa riittävästi aikaa, sillä kyse on ihmisten perusoikeuksien kannalta olennaisista palveluista. Uhattuna on paitsi soten rahoitus, myös parlamentaarisen toiminnan periaatteet. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oppositiota edustavat ryhmävastaavat tulevat laatimaan kirjelmän puhemiesneuvostolle vedoten, että puhemiesneuvosto kävisi pelisääntökeskustelun siitä, miten eduskunnassa ja valiokunnissa käsitellään tärkeät aiheet, kuten JTS. Sote-uudistus ei saa estää muiden tärkeiden lakiesitysten hyvää ja perusteellista käsittelyä.

Arja Juvonen kommentoi asiaa perussuomalaisten poliittisen suunnittelijan Riikka Purran kanssa.

SUOMEN UUTISET