Mediassa on käsitelty tohtori Pekka Himaselta tilattua tulevaisuusselvitystä ja sen väliraportin kilpailutusta. Myös oikeuskansleri tai oikeusasiamies tutkii tilauksen laillisuuden. Tein viime marraskuussa asiasta kirjallisen kysymyksen, johon pääministeri Jyrki Katainen vastasi. Vastauksen mukaan tutkimushanke ei kuulunut hankintalain soveltamisalaan, koska hankkeella oli monia rahoittajia.

Ilman hankintalakia tilattu suurhanke on nyt herättänyt lisäkysymyksiä. Jatkoselvittelyt ovat tarpeen, sillä julkisuuteen on tullut tieto, jonka mukaan valtioneuvoston kanslia olisi sanellut hankkeen rahoituspäätöksen yhtenä rahoittajana toimivalle Suomen Akatemialle. Lisäksi hankkeen vetäjän Pekka Himasen tieteelliset ansiot ovat joutuneet arvioinnin kohteeksi, sillä hän ei ole julkaissut lainkaan vertaisarvioituja tieteellisiä.Olen jättänyt tänään pääministeri Jyrki Kataiselle toisen kirjallisen kysymyksen liittyen Pekka Himaselta tilattuun tulevaisuusselvitykseen. Kysyn sitä, miksi hankintalakia ei sovelleta yhteisrahoitteisiin tutkimushankkeisiin ja tulisiko ne saattaa hankintalain alaisuuteen.

Lue lisää: Juvosen kysymys Kataiselle sekä tämän vastaus >

ARJA JUVONEN