Rokotuksista vastaavan ministerin on astuttava heti esiin ja annettava vastauksia liittyen tartuntatautilain 48 pykälään, jossa säädetään terveydenhuoltohoitohenkilöstön pakollisesta rokottamisesta, vaatii perussuomalaisten kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen.

Laki astui voimaan 1.3. ja on aiheuttanut sosiaali- ja terveydenhuollossa myllerrystä.

– Lailla on vahva peruste, kun työskennellään ja kohdataan erityisesti vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Laki on kuitenkin myös herättänyt suuria kysymyksiä terveydenhuollon henkilöstössä, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon sektoriin laaja ja hoitajat työskentelevät erilaisissa yksiköissä.

– Hoitohenkilöstölle on sanottu, että kausi-influenssarokotteen ottaminen on pakollista, tai muuten työsuhde irtisanotaan. Rokottamattomia hoitajia on siirretty toisiin tehtäviin ja kokonaan pois potilas ja asiakastyöstä, mutta heitä on myös suoraan tai rivien välistä vihjaillen uhkailtu irtisanomisilla, Juvonen ihmettelee.

Onko valiokunnalle tuotu kaikki tieto?

Asiantuntijatyöryhmä esitti alkuperäisessä lakiesityksessä työntekijöiden rokottamista koskevasta säännöstä siten, ettei lakia saisi soveltaa siten, että rokotuksesta kieltäytyvä työntekijä menettäisi työpaikkansa tai että häntä ei otettaisi lainkaan työhön. Tuo ehdotus kuitenkin poistettiin hallituksen esityksestä.

– Kuitenkin hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa todetaan rokotteen ottamisen olevan vapaaehtoista. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä on nyt kysyttävä, että onko valiokunnalle tuotu asiaan liittyen kaikki mahdollinen tieto. Rokotuksista vastaavan ministerin on nyt heti astuttava esiin ja kerrottava, miten työnantajan tulee tätä tartuntatautilain 48 pykälää soveltaa, Juvonen vaatii.

Huolen taustalla narkolepsiatapaukset

Juvonen kysyy, onko lakiesitystä laadittaessa ollut tieto siitä, että pahimmillaan laki voi aiheuttaa laajoja irtisanomisia tai irtisanoutumisia.

– Miten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä itseään on kuultu tätä lakia valmisteltaessa? Onko tiedotus ollut niin hoitoalan liitoilta kuin myöskin työnantajalta riittävää, jotta alan opiskelijat ja jo ammatissaan toimivat ovat saaneet riittävää informaatiota asiasta? Miten rokotuksiin liittyvät kysymykset, haitat ja jopa pelot on huomioitu?

– Suomalaisia on järkyttänyt suuresti sikainfluenssa rokotteen aiheuttamat lasten ja nuorten narkolepsiatapaukset. Tuollainen tapahtumaketju on omiaan lisäämään ihmisten pelkoa rokottamiseen liittyen, eikä siihen pelkoon ole kukaan muu syyllinen, kuin kyseisen rokotteen valmistajat ja taustatoimijat.

Suomalaiset eivät ole rokotevastaisia

Juvonen mielestä suomalaista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ei saa syyllistää siitä, että heillä on rokottamiseen liittyviä kysymyksiä.

– Suomalaiset eivät ole rokotevastaista kansaa, enkä sellainen ole itsekään. Vapaaehtoisista rokotuksista on kuitenkin kyettävä keskustelemaan avoimesti. On itsemääräämisoikeuden vastaista, mikäli tartuntatautilain määritelmä onkin niin, että vapaaehtoinen rokotus on pakollinen hoitoalan henkilölle ja mikäli näin ei tee, työsuhde irtisanotaan.

– Olen tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen ministeriölle, mutta ministerin on myös vastattava julkisesti tähän asiaan. Hoitajilla on nyt terveydenhuollon sektorilla hätä ja heille on vastattava heti, Juvonen vaatii.

SUOMEN UUTISET