Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) esitti Porin Suomi Areenassa naisia asevelvollisuuden piiriin. Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on toista mieltä.

– On tärkeää, että Suomi pitää huolta puolustuksestaan ja pyrkii ottamaan kaikki voimavarat käyttöön. On kuitenkin vastuutonta tehdä avauksia asevelvollisuuden lakisääteisyyden laajentamisesta niin kauan kuin lakisääteisen asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, kertausharjoitusten tai vapaaehtoisen asevelvollisuuden suorittavien henkilöiden tämän hetkistä ontuvaa vakuutusturvaa ei laiteta kuntoon, Juvonen linjaa.

Suomen valtio asettaa tällä hetkellä lakisääteistä asevelvollisuutta suorittavat eli varusmiehet, sivarit, kertaavat sekä naiset ja toisaalta kriisinhallinnassa eli rauhanturvaajana vapaaehtoisesti toimivat täysin eriarvoiseen asemaan.

– Jos kriisinhallinnassa eli rauhanturvaajana toimiva loukkaantuu tai vammautuu ja saa ns. pysyvän haitan, palvelussairauden tai menehtyy, hän tai hänen edunsaajansa on vuoden 2017 voimaan astuneen lain mukaan oikeutettu erityiskorvauksiin. Puhumme jopa satojen tuhansien eurojen korvauksista. Heillä on myös oikeus psyykkiseen tukeen traumaattisten tilanteiden jälkeen. Vastaavaa turva puuttuu lakisääteistä asevelvollisuutta eli armeijaa käyvältä henkilöltä, Juvonen muistuttaa.

Vuoden 2017 alussa voimaan astunut laki tukee ja turvaa kriisinhallinnassa toimivien tilannetta, mutta jättää kuitenkin ulkopuolelle suomalaista armeijaa käyvät henkilöt. Heillä ei ole vastaavaa lain suojaa.

-He ovat nuoria ja elämänsä alussa olevia ihmisiä ja armeijassa tapahtunut tapaturma vaikuttaa yleensä koko loppuelämään. Varusmiehen menehtyessä asevelvollisuutta suorittaessaan voimme vain kuvitella sitä tuskan ja epätoivon määrää, mitä sellainen viesti mennessään vie nuorukaisen perheelle. Valtion on laitettava nämä asiat kuntoon ja saatettava armeijaa käyvien vakuutusturva samalle viivalle kriisinhallinnassa toimivien kanssa, Juvonen vaatii.

– Olen tehnyt asian korjaavan lakialoitteen, joka sai 118 kansanedustajan allekirjoituksen. Aloite käsiteltiin eduskunnan täysistunnossa juuri ennen kesälomia ja se lähti lausunnolle ministeriöön. Asevelvollisuutta voidaan laajentaa vasta sitten, kun korvauskäytännöt ovat asianmukaiset, yhdenvertaiset ja oikeudenmukaiset, Juvonen toteaa.

Suomen Uutiset