Hallitus on kaavaillut kotitalousvähennykseen heikennyksiä säästösyistä. Kotitalousvähennys helpottaa remonttien ja muiden töiden teettämistä ja sitä voi hyödyntää suurin osa suomalaisista. Perussuomalaiset ovat tivanneet hallitukselta kirjallisella kysymyksellä perusteluja kotitalousvähennyksen heikennyksille.

Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa (ps) korostaa kotitalousvähennyksen myönteisiä vaikutuksia erityisesti monien pienyrittäjien liiketoimintaan ja paljon palveluja tarvitsevien ikäihmisten arkeen.

– Monille pienyrittäjille kotitalousvähennyksen olemassaolo mahdollistaa liiketoiminnan harjoittamisen, koska se lisää kysyntää. Samanaikaisesti vähennysoikeus mahdollistaa laajemmalle kuluttajajoukolle töiden teettämisen itse tekemisen tai tekemättä jättämisen sijaan, Elomaa kertoo.

– Otetaan esimerkiksi siivousala. Monille ikäihmisille kodin pitäminen siistinä tuottaa vaikeuksia liikuntarajoitteiden tai sairauksien johdosta. Kotitalousvähennys voi olla juuri ratkaisevassa asemassa sen kannalta, onko varaa ostaa siivouspalvelua vai ei. Alan yrittäjien näkökulmasta tämä heijastuu tuntuvalla tavalla palvelujen kysyntään, Elomaa jatkaa.

Kuluttajilla eivät rahat riitä remontteihin

Kotitalousvähennyksen prosenttiosuuden ja maksimisumman pudottaminen on herättänyt syystäkin laajaa huolta. Heikennykset heijastuvat väistämättä vähennykseen oikeuttavien töiden teettämiseen.

– Eri alojen yrittäjät ovat hermostuneita muutosten vaikutuksista palvelujen kysyntään ja kuluttajat miettivät miten rahat riittävät tuleviin remonttilaskuihin tai muuhun kodin kunnossapitoon, Elomaa sanoo vakavana.

Veronmaksajien keskusliiton tilastojen perusteella kotitalousvähennystä saavien eläkeläisten osuus on noussut merkittävästi kuluvan vuosikymmenen aikana. Vuonna 2012 kotitalousvähennystä sai 101 437 eläkeläistä ja vuonna 2017 luku oli peräti 175 478 siitä huolimatta, ettei tilastoissa näy ikäihmisten kohdalla heidän lastensa heille teettämiä kotitalousvähennyskelpoisia työsuoritteita.

Kotitalousvähennys on erityisen tärkeä ikäihmisille

– Tämä kertoo sen, että kotitalousvähennys on erityisen merkittävä asia juuri vanhemmalle väelle. Olen syvästi huolissani miten mahdolliset muutokset tulevat vaikuttamaan heidän arkeensa, sanoo Elomaa.

Elomaa on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustellaan perusteluja kotitalousvähennyksen heikennyksille. Lisäksi hän kysyy, millaiset ovat muutosten taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset sekä miten kotitalousvähennystä tulisi kehittää jatkossa.

– Kotitalousvähennyksestä leikkaaminen ei edistä yrittäjyyttä eikä ihmisten arjessa pärjäämistä. Lisäksi heikennyksillä saavutetuissa säästölaskelmissa on otettava huomioon toimien negatiiviset taloudelliset vaikutukset, jotka syntyvät palvelujen kysynnän laskun myötä, Elomaa päättää.

Suomen Uutiset