Maksuhäiriömerkinnät säilyvät rekisterissä yleensä kaksi tai kolme vuotta, ja sinä aikana pankkilainan ja luottokorttien saaminen on vaikeaa, kotivakuutuksia ei välttämättä myönnetä ja puhelinliittymän hankintakin vaikeutuu. Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva (Kike) Elomaa haluaisi leimaavan merkinnän nykyistä nopeammin pois niiltä, jotka ovat asiansa kuntoon hoitaneet.

Maksuhäiriömerkintä vaikuttaa tällä hetkellä peräti noin 375 000 suomalaisen elämään eli kyse on varsin suurta ihmisjoukkoa koskettavasta asiasta. Kun maksuhäiriömerkintään johtanut saatava on kokonaan maksettu, ei merkinnän pitkäaikainen säilyminen rekisterissä ole perusteltua ja nykyistä käytäntöä tulisi arvioida uudelleen, Elomaa sanoo.

Sopivaa kestoa maksuhäiriömerkinnän säilymiselle rekisterissä velkojen maksamisen jälkeen on hankala määrittää. Esimerkiksi uuden työpaikan myötä yksityishenkilön taloudellinen tilanne saattaa nopeasti kohentua, mikä vaikuttaa luonnollisesti maksukykyyn. Maksuhäiriömerkintä saattaa näin ollen estää esimerkiksi asuntolainan saannin sellaiselta henkilöltä, joka maksukykynsä puolesta muuten saisi lainan ongelmitta.

Elomaa esitti hallitukselle kirjallisen kysymyksen, olisiko tarpeen poistaa maksuhäiriömerkintä rekisteristä nykyistä nopeammin sellaisissa tapauksissa, joissa merkinnän aiheuttanut saatava on maksettu kokonaan pois.

Maksuhäiriömerkinnän saaneen yksi iso murheenkryyni on vakuutukset. Kotivakuutusta voi pitää välttämättömänä vakuutuksena.

Vaikka luottotietorekisterissä oleva maksuhäiriömerkintä ei ole lain perustelujen mukaan hyväksyttävä hylkäysperuste, vakuutuksenantajalla on oikeus vaatia käteismaksua tällaisissa tapauksissa.

Maksuhäiriömerkintä voi kuitenkin olla syy jättää myöntämättä vakuutusta, jos sen perusteella voidaan objektiivisesti arvioida, että asiakas tulee jatkossakin jättämään vakuutusmaksut suorittamatta ja siksi luottotietonsa menettäneiden on yhä usein vaikea saada kotivakuutusta.

Vakuutuksenantajan oikeuksia määrittävät vuoden 2010 marraskuussa voimaan tulleet vakuutussopimuslain muutokset. Elomaa kysyi toisessa kirjallisessa kysymyksessään, miten hallitus arvioi vakuutussopimuslain muutosten vaikuttaneen käytännön tasolla maksuhäiriömerkinnän saaneiden ihmisten mahdollisuuksiin saada kotivakuutusta.

Suomen Uutiset