Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr) ei voida osoittaa pyrkineen vaikuttamaan kannanotoillaan epäasiallisesti hallintotoimintaan Talvivaaran kaivosyhtiötä koskevilla lausunnoillaan syksyllä 2011 ja keväällä 2012.

– Tosin ministerin julkisuudessa esittämistään joistakin lausumista oli voinut muodostua kuva hallintotoimintaan puuttumisesta, Jonkka huomauttaa Kauppalehden mukaan.

Jonkka muistuttaa myös, että ministerin julkisista lausumista ei saisi välittyä sellaista kuvaa, että ministeri puuttuu hallintoasiassa toimivaltaiselle viranomaiselle kuuluvan asian käsittelyyn.

Hänen mukaansa kantelun sisältämässä aineistossa on joitakin ministerin lausumia, jotka saattavat asianomaisesta kuulijasta tai lukijasta riippuen herättää mielikuvan siitä, että niillä välillisesti koetetaan puuttua ELY-keskuksen toimintaan.

PS VERKKOTOIMITUS