Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, jolla kriminalisoitaisiin vaikutusvallan väärinkäyttö. Perussuomalaiset on ajanut lakia jo viime eduskuntakaudella.

Lailla puututtaisiin sekä vaikutusvallan ostamiseen että kauppaamiseen, ja se koskisi niin henkilöitä kuin oikeushenkilöitäkin. Rangaistus olisi sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Lain kohderyhmä olisivat ne henkilöt tai yritykset ja yhteisöt, joilla on suora yhteys vaikutusvaltaisiin ihmisiin, kuten kunnanvaltuutettuihin, kansanedustajiin, korkeisiin virkamiehiin tai ministereihin. Näiltä ”välimiehiltä tai –naisilta” ostettu vaikutusvalta tulisi kriminalisoiduksi.

– Tarvittiin perussuomalainen oikeusministeri, jotta vaikutusvallan kauppaamisen kriminalisointi vihdoin etenee. Perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner teki tästä viime kaudella lakialoitteen, mutta silloinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) ei edistänyt asiaa riittävällä tarmolla, vaikka eduskuntakin oli sitä vaatinut, pohtii kansanedustaja, varatuomari Leena Meri.

– Esimerkiksi lentolippujen tarjoaminen ministerin erityisavustajalle voitaisiin tulevaisuudessa tulkita lahjukseksi, jos tavoitteena on vaikuttaa välimiehen kautta epäasiallisesti ministerin päätöksentekoon. Tällainen lahjonnalla päätöksentekijöiden lähipiiriin vaikuttaminen ei ole ollut tähän asti kriminalisoitua, ihmettelee kansanedustaja, lakimies Ville Tavio.

– Rötösherrat kuriin. Tätä hoki aikanaan jo Veikko Vennamo. Perussuomalaiset jatkaa sitkeästi korruption kitkemistä. Poliittisen päätöksenteon pitää perustua yleisen edun, ei oman edun tavoitteluun, Tavio jatkaa.

Lakiluonnoksessa todetaan, että korruptiota ja lahjontaa voidaan pitää vakavana uhkana demokratialle ja perusoikeuksille. Korruptio myös vaarantaa demokraattisten instituutioiden ja yhteiskunnan eettistä perustaa.

SUOMEN UUTISET