Työikäiset maahanmuuttajat käyttävät noin neljänneksen enemmän sosiaalietuuksia kantaväestöön verrattuna. Luvut selviävät Kelan syyskuussa julkaisemasta maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttöä käsittelevästä tutkimuksesta.

Koko väestöä tarkasteltaessa kantaväestön saamat sosiaalietuudet ovat noin puolet maahanmuuttajaväestöä suuremmat. Tämän selittää maahanmuuttajaväestön nuori ikäjakauma ja työeläkemenojen toistaiseksi vähäinen osuus verrattuna kantaväestöön.

Maahanmuuttajista on työttöminä neljännes. Työttömyysetuudet ovat tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien keskuudessa suurin menoerä. Kaikesta maksetusta työttömyystuesta maahanmuuttajaväestö saa tutkimuksen mukaan noin kaksinkertaisen määrän kokoonsa nähden.

Tutkimuksessa kyseenalaistetaan maahanmuuton väitetty positiivinen vaikutus taloudelliselle huoltosuhteelle, sillä työttömyys maahanmuuttajien keskuudessa on niin yleistä.

PS VERKKOTOIMITUS