LKS 20230201 Äänestystaulu eduskunnan täysistunnossa 1. helmikuuta 2023. Eduskunta hyväksyi uuden translain äänestyksessä äänin 113-69. Uuden lain tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi jatkossa henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER