Moni kokee lastensuojelun asiakkuuden leimaavana ja välttelee sitä viimeiseen asti. Tavalliset lapsiperheet, joilla ei ole mitään syytä olla lastensuojelun asiakkaita, eivät aiemmin ole voineet saada kunnallista kotipalvelua. Nyt tilanne on parempi.

Vuoden 2017 alussa voimaantullut sosiaalihuoltolain uudistus mahdollistaa kotipalvelun käytön ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Lapsiperheille tarkoitetulle kotipalvelulla tarkoitetaan tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä. Apua arkeen voi saada esimerkiksi alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.

Apua saa oman kunnan perhesosiaalityön kautta

Esimerkiksi Espoon kaupungin nettisivuilla on ohjeistus, kuinka apua haetaan.

Lapsiperheille suunnatulla kotiavulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tuen tavoitteena on edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. Tavallisesti apu on keskustelua, ohjausta ja yhdessä tekemistä.

Lähteet: espoo.fi, thl.fi

Suomen Uutiset