Toimittaja Johanna Vehkoo on vastannut tänään keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa syytteeseen kunnianloukkauksesta. Jutussa asianomistajana on oululainen kaupunginvaltuutettu Junes Lokka, jota Vehkoo nimitti vuoden 2016 Facebook-kirjoituksessaan rasistiksi ja natsipelleksi.

Kunnianloukkaus on rangaistavaksi säädetty teko, jossa on kyse valheellisen tiedon tai vihjauksen esittämisestä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Kunnianloukkauksena voidaan pitää myös muulla tavalla tapahtuvaa toisen halventamista.

Toisen henkilön nimittäminen rasistiksi on aiemmin katsottu kunnianloukkaukseksi myös vuonna 2014, jolloin Helsingin käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin ulkomaalaistaustaisen miehen, joka oli nimittänyt pysäköinnintarkastajaa rasistiksi ja fasistiksi.

Syyttäjä: Luonnehdinnat halventavia

Johanna Vehkoo kiistää syytteen ja hän on tänään käräjäsalissa esittänyt useita todisteita, joilla hän on pyrkinyt osoittamaan Junes Lokan rasistisuuden. Jo aiemmin hän oli toimittanut Oulun käräjäoikeudelle 37 sivun vastauksen. Kyseisessä vastauksessa syyte kiistetään.

Vastauksen osa 6 on otsikoitu: ”Kirjoitus ei ole pitänyt sisällään valheellista tietoa tai vihjausta siten, että teko olisi ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa.”

Kihlakunnansyyttäjä Kirsi Männikön näkemys on erilainen.

– Henkilöön käyvät luonnehdinnat ”natsipelle,” ”rasisti” ja ”natsi” ovat mielestäni ilmaistu halventavalla tavalla ja loukkaamistarkoituksessa, Männikkö perusteli tänään käräjäsalissa.

Rikoslaissa kunnianloukkauksesta on säädetty seuraamukseksi sakkorangaistus. Siinä tapauksessa, jos kunnianloukkauksella on aiheutettu suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, kyse on törkeästä kunnianloukkauksesta, jonka enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta.

Vehkoon syyte siis koskee perusmuotoista kunnianloukkausta, josta syyttäjä vaatii rangaistukseksi 15 päiväsakkoa.

Toimitti esitutkinnassa poliisille verkkolinkkejä

Suomen Uutiset sai haltuunsa esitutkinta-aineistoon liittyvän kuulustelukertomuksen, josta ilmenee mitä Vehkoo on aiemmin esittänyt asiasta poliisille. Kuulustelun yhteydessä Vehkoo toimitti poliisille myös listan verkkolinkeistä, joiden perusteella Vehkoo pyrki osoittamaan, että hänen kirjoittamansa asiat ovat tosia eivätkä ne siten loukkaa kunniaa.

Vehkoo myös esittää poliisille, että hänen oman käsityksensä mukaan hän on voinut käyttää halventavia ilmaisuja Lokasta.

– Lokka on omalla toiminnallaan itse alentanut oman arvostelunsa kynnyksen erittäin matalalle ja minun mielestäni häntä voi myös kutsua natsipelleksi.

Lokan mukaan Vehkoo on kuitenkin käyttänyt väärin asemaansa, koska Vehkoo on työskennellyt Yleisradiolle.

– En ole Ylen toimittaja, vaan freelancer, joka kirjoittaa Valheenpaljastaja-juttusarjaa Ylelle. Tämän juttusarjan johdosta olen ollut paljon suomalaisten rasistien hampaissa. Kirjoitin tämän kyseisen (Facebook) päivityksen kuitenkin yksityishenkilönä, Vehkoo sanoo poliisille.

Uusia rasistiväitteitä

Vehkoon poliisille toimittama linkkilista osoittaa Vehkoon mielestä, että Lokasta Facebook-kirjoituksessa käytetyt ilmaisut ovat tosia.

Linkkilistassa on muun muassa Lokan avopuolison blogikirjoituksia sekä Youtube-linkkejä. Erikoista kuitenkin on, että Vehkoon poliisille toimittamassa aineistossa on uusia rasistiväitteitä. Vehkoo mainitsee nimeltä Lokan avopuolison ja erään kolmannen henkilön, jotka ovat Vehkoon mielestä ”perustellusti äärioikeistolaisia ja tunnettuja rasisteja.”

– He esiintyvät näissä merkeissä jatkuvasti sekä omilla kanavillaan että eri vihasivustojen, kuten MV-lehden, sivuilla, Vehkoo esittää.

Lokka on asiasta eri mieltä.

– En ole rasisti, ja olen yrittänyt soittaa Vehkoolle selvittääkseni asian, mutta hän ei ole puheluihini vastannut, Lokan rikosilmoituksessa todetaan.

SUOMEN UUTISET