Kunta ei ole itsetarkoitus, vaan kuntalaisia varten, huolehtiakseen jokaisen kuntalaisen perus- ja lähipalveluiden saamisesta. Sitä varten kunnilla pitää olla riittävät voimavarat palveluiden tuottamiseen. Mutta miten on käymässä?

Kataisen-Urpilaisen hallitus supistaa nelivuotiskaudella huikeat 3 399 miljoonaan euroa kuntien saamista valtionosuuksista, mikä merkitsee peräti 100 000 henkilötyövuoden vähentämistä peruspalveluista, lähinnä perusturvasta, hoito- ja vanhuspalveluista sekä opetustoimesta. Ja kuitenkin juuri nyt tarvittaisiin uusia käsipareja näihin tehtäviin, koska väestömme vanhenee ja näin avuntarve lisääntyy.

Omaishoito on hoidettaville kaikkein läheisin ja pidetyin hoitomuoto, kun saa olla omassa kodissa rakkaiden omaisten keskellä. Samalla se on myös yhteiskunnalle kaikkein edullisinta esim. kalliiseen laitoshoitoon verrattuna. Siksi myös omaishoitajista olisi kannettava riittävästi vastuuta. Siksi omaishoito on kokonaisuudessaan siirrettävä Kelan maksettavaksi, jolloin palkkioita on korotettava ja ne maksetaan kaikille samanlaisina kuntien rahatilanteista riippumatta.

Oman paikkakuntani Kankaanpään kunnallisvaalinäkymät ovat erinomaiset. Olemme saaneet ehdokkaita kaksi ja puolikertaisesti edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna eli 35 ehdokasta, joka samalla on kaupunginvaltuuston paikkamäärä. Naisehdokkaittemme luku on jopa yli kolminkertaistunut. Olemme kokoontuneet innokkaasti ja samalla ahkeruudella olemme tekemässä suurta muutosta paikkakuntamme kunnallispolitiikassa, jonka uskomme vaikutuksestamme tervehtyvän ja vallinneen pitkä-aikaisen hyvä-veli -järjestelmän nyt lopultakin päättyvän.

Kunta on meilläkin kuntalaisten palvelemista varten, eivätkä kuntalaiset ole sitä varten, että jotkut käyttäisivät heitä hyväkseen omien etujensa ajamiseen. Nyt meillä on hyvät mahdollisuudet tämän kansanvaltaisen periaatteen toteuttamiseen!

Anssi Joutsenlahti, eduskunnan varapuhemies