Ahvenanmaan itsehallintolaissa on pykälä, joka on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Sen mukaan ahvenanmaalainen saa asevelvollisuuden suorittamisen sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa. Käytännössä ahvenanmaalaiset ovat olleet vapautettuja maansa ja maakuntansa puolustamisesta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Leena Meri haluaa velvoittaa ahvenanmaalaiset osallistumaan siviilipalvelukseen tai vapaaehtoiseen asepalvelukseen, Uusi Suomi kertoo.

Puolustusministeri Jussi Niinistö ehdotti muutosta Hufvudstadsbladetin haastattelussa torstaina.

– Se oli perussuomalaisten kannanotto. Ihan hyvä, jos Jussi Niinistö on puolustusministerinä samaa mieltä kanssani nyt kun hän on sinisissä, kommentoi Meri US:lle.

Ahvenanmaalaiset ovat nykyisen itsehallintolain mukaan periaatteessa samassa asemassa kuin muutkin suomalaiset. Heidän tulisi palvella asevelvollisuuden sijasta vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa. Lakia, jonka nojalla tämä käytännössä tapahtuisi, ei kuitenkaan koskaan ole säädetty.

Ahvenanmaalaiset ovat siis käytännössä säästyneet asevelvollisuudelta kokonaan, vaikka itsehallintolaki on jo 97 vuotta vanha.

Itsehallintolaki uudistuu

Ahvenanmaan itsehallintolakia ollaan uudistamassa. Ahvenanmaa-komitean kesällä valmistunut loppuraportti esittää, että ahvenanmaalaiset olisivat vapautettuja asevelvollisuudesta, mutta pakollisesta osallistumisesta maan siviilipuolustukseen liittyvään toimintaan säädettäisiin erikseen Ahvenanmaan maakuntapäivälailla.

Meri jätti komitean mietintöön oman kommenttinsa. Siinä Meri arvelee, että ehdotettu säännös johtaa todennäköisesti käytännössä ahvenanmaalaisten vapauttamiseen asevelvollisuuden lisäksi myös asevelvollisuuden korvaavasta palvelusta aivan kuten ennenkin.

– Ehdotukseen ei sisälly velvoitetta korvaavan palvelun säätämiseen. Tämä poikkeaa perustuslaillisesta kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja mainitusta perustuslain 127 pykälän kaikkien kansalaisten maanpuolustusvelvollisuudesta, Meri toteaa.

– Säädöksen mahdolliset muotoilut, että maakuntalailla ”voidaan säätää” tai ”säädetään” osallistumisesta ”siviilipuolustukseen”, jättää tämän velvollisuuden täyttämisen ja yhdenvertaisuuden toteutumisen vähintään epäselväksi.

Itsehallintolain tarkoituksena ei ole ollut alun perinkään vapauttaa ahvenanmaalaisia maanpuolustusvelvollisuudesta kokonaan. Siksi maanpuolustusvelvollisuuden kattavuus on säilytettävä entisenlaisena, Meri vaatii.

– Koska korvaavaa luotsi- ja majakkapalvelua ei ole saatu aikaiseksi, on tällainen korvaava ja mielekäs palvelumuoto uudessa itsehallintolaissa määriteltävä uudelleen muuttuneita olosuhteita vastaavaksi.

“Itsemääräämisoikeus ei tarkoita että pitää olla muita paremmassa asemassa”

Komiteamietintö otti kantaa myös Ahvenanmaan uudeksi rahoitusjärjestelmäksi.

– Eriävässä kannassani uudeksi rahoitusmalliksi korostin, ettei valtion maksutaakka saa nousta, sillä Ahvenanmaan maakunta on velaton, toisin kuin kunnat valtakunnan puoluella, Meri kertoo Suomen Uutisille.

– Se että on itsemääräämisoikeus ei tarkoita että pitää olla paremmassa asemassa kuin muut. Kunnat painivat velan kanssa. Samalle viivalle kaikki.

Suomen Uutiset