Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Lindström toivoo hallituksen ymmärtävän, että Suomi on kuilun partaalla ja että kurssia on korjattava nyt eikä vasta vaalien jälkeen.

– Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa leikkauksia ja veronkorotuksia ei voida välttää, mutta rohkeilla rakenneuudistuksilla painetta niihin voidaan pienentää. Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeita panostuksia teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi ja täyskäännös energiapolitiikkaan, Lindström linjaa ja jatkaa:

– Investoinnit maahamme ovat romahtaneet. Samaan aikaan useat järkevät investoinnit seisovat pahimmillaan vuosia lupa- ja valitusprosessien takia. Tämä tuskin on kenenkään etu. Hallituksen onkin ryhdyttävä nopeasti toimenpiteisiin lupabyrokratiamme keventämiseksi. Lupaprosessien osalta pitäisi pyrkiä yhden luvan ja luukun periaatteeseen.

Perussuomalaisten mukaan energiapolitiikan perustaksi on otettava kohtuuhintainen, kotimainen energia. Suomi tuo tällä hetkellä noin 8,5 miljardin euron edestä energiaa ulkomailta. Energiatuotannon kotimaisuusasteen nostamisella voitaisiin perussuomalaisten mukaan edistää talouskasvua ja saada aikaan kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Näin menettelemällä talouden sopeuttamistarve olisi pienempi ja leikkauslistat lyhyempiä.

Äkkijarrutuksella tapettaisiin kasvun edellytykset

Perussuomalaiset pitävät tavoitetta velkaantumisen pysäyttämisestä pitkällä aikavälillä tärkeänä, mutta painottavat myös, että liian tiukalla äkkijarrutuksella tapettaisiin kasvun edellytykset ja päädyttäisiin tekemään lyhytnäköisiä ratkaisuja.

– Nykyisessä taloustilanteessa valtio-omisteisten yhtiöiden myynti olisi malliesimerkki tällaisesta toiminnasta, Lindström korostaa.

Hänen mukaansa kehysriiheen kokoontuvalla hallituksella on nyt viimeinen tilaisuus osoittaa toimintakykynsä ja vastata niihin odotuksiin, joita siihen kohdistuu opposition kuin koko Suomen kansankin suunnalta.

PS VERKKOTOIMITUS