Maahanmuuttoon liittyvät rahoitus- ja tukimuodot on otettava perusteelliseen selvitykseen, vaativat perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) nosti kohun kertomalla Espoon sosiaalitoimiston antavan maahanmuuttajille uusia lastenvaunuja, kun suomalaiset asiakkaat joutuvat tyytymään käytettyihin vaunuihin. Perussuomalaisten kansanedustaja Hanna Mäntylän ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mielestä tämä on vain yksi esimerkki järjestelmän ongelmallisuudesta.

– Verovaroin kustannettavan sosiaalitukijärjestelmän tulee olla kaikilta osin avoin. Sama koskee kaikkia muitakin verovaroin kustannettavia eri tukia ja palveluita. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen avoimuuden käsitettä on rajoitettu rajusti. Onkin käsittämätöntä, että virkamiehet – poliittisten päättäjien siunauksella – piilottelevat maahanmuuton todellisia kustannuksia suomalaisilta veronmaksajilta, kaksikko toteaa.

– Seuranta- ja vaikuttavuusarviointijärjestelmät ovat rakennettava siten, että tiedetään mihin ja millaisiin tarpeisiin eri tukia myönnetään yksilösuojaa rikkomatta. Tämä on täysin mahdollista, jos näin halutaan. Eri maista, joista on ajantasaista tutkimustietoa maahanmuuton kustannuksista, seurantamekanismit toimivat. Näin pystytään myös tekemään kansallisen edun mukaisia päätöksiä, ja puuttumaan väärinkäytöksiin.

Oma kansa etusijalla

Mäntylän ja Slunga-Poutsalon mielestä koko maahanmuuttojärjestelmän rahoitus ja todellinen vaikuttavuus tulee ottaa tiukkaan tarkasteluun. Kyse ei ole vain toimeentulotuesta vaan kaikesta muusta, joka liittyy maahanmuuton eri kustannuksiin.

– Integrointi yhteiskuntaan on ylevä tavoite, johon pumpataan eri kanavien kautta satoja miljoonia euroja rahaa edes kyseenalaistamatta onko niistä hyötyä. Nyt ylläpidetään laajaa viranomaiskoneistoa ja harhaa, että maahanmuuttajat saadaan integroitua yhteiskuntaan tuleviksi veronmaksajiksi ja työvoimaksi. Aikana, jolloin suomalaisten työttömyys kasvaa rajusti ja nuorten työllistyminen on liki mahdotonta, pitäisi miettiä mihin voimavaroja kohdennetaan. Tämä on kuitenkin aihe josta avoin keskustelu pyritään tehokkaasti tuhoamaan.

– Olisi tehtävä päätöksiä rohkeasti kansallisesti, kuten EU-maista tekivät viimeisimmäksi britit. He laittoivat kansallisen edun etusijalle ja tukijärjestelmät lukkoon, sekä ryhtyivät vaatimaan maahanmuuttajilta itseltään osoitusta siitä, että he ovat valmiita aidosti elättämään itsensä, eivätkä tule vain tukijärjestelmän piiriin. Tämä olisi mahdollista myös Suomessa. Esimerkiksi toimeentulotukilakia olisi mahdollista muuttaa siten, että tieto eri viranomaisten välillä kulkisi tehokkaammin, Mäntylä ja Slunga-Poutsalo painottavat.

Toimeentulolain muutos tyssäsi

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti ns. ULMA-työryhmän (Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttämistä pohtinut työryhmä).  Tämä työryhmä esitti jo vuonna 2011 toimeentulolain muuttamista.

– He olisivat lisänneet lakiin momentin, jonka avulla toimeentulotukea myöntävä viranomainen voisi antaa poliisille tai maahanmuuttoviranomaisille tiedon ulkomaalaislain edellytyksenä olevien toimeentuloa koskevien seikkojen selvittämiseksi tai oleskeluluvan edellytysten tarkistamiseksi, salassapidon estämättä. Koska työryhmä ei ollut kuitenkaan täysin yksimielinen asiasta, päädyttiin antamaan vain jälleen uusi opas toimeentulolain soveltamisesta, Mäntylä selventää.

– Ministeriö asetti jälleen viime vuonna toimeentulotuen uudistamista selvittävän työryhmän. Sen toimeksiannossa ei ole kuitenkaan mainittu sanallakaan maahanmuuttajille myönnettävien toimeentulotukimuotojen selventämistä tai seurantaa.

Kyse on oikeudenmukaisuudesta

Mäntylän mielestä perussuomalaiset ovat jääneet yksin puolustamaan kansallista etua ja suomalaisten hyvinvointia.

– Kyse ei ole vastakkainasettelusta vaan oikeudenmukaisuudesta. Kun suomalaisilta toistuvasti leikataan, elinkustannuksia nostetaan ja kurjistetaan ihmisten arkea, on oltava valmis myös keskusteluun siitä, kuinka paljon meidän kuuluu yhteiskuntana olla valmiita tukemaan muiden maiden ja muualta saapuvien kansalaisten hyvinvointia. Paljonko olemme valmiita laittamaan kiinni euroja toimintaan, jonka vaikuttavuudesta ei ole mitään tietoa, koska sitä ei haluta tutkia tai tuottaa? Se on vastuutonta poliittisilta päättäjiltä, Mäntylä ja Slunga-Poutsalo huomauttavat.

PS VERKKOTOIMITUS