Ympäristön tila on tänä päivänä monille suuri huolenaihe. Erityisesti keskustelua ovat herättäneet muovisaasteet maailman merissä.

– Varmasti ketä tahansa järkyttävät kokonaisten valtioiden kokoiset muovilautat, mutta ongelmaa kannattaa lähestyä järkiperäisestä näkökulmasta. On tunnustettava tosiseikat ja ymmärrettävä oma osuutemme oikeassa mittasuhteessa, kirjoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä.

– Maailman jäteongelmat eivät ratkea, jos Suomessa käytäisiin tunteenomaisesti kieltämään muovipusseja tai muita yksittäisiä tuotteita. Meillä on hyvä jätteenkäsittely ja kierrätys; muovia päätyy luontoon enemmänkin ihmisten piittaamattomuuden takia. Tässä on siis asenteisiin vaikuttamisen paikka ja kierrätyspisteitä olisi saatava entistä useampien ulottuville.

Jäte hyödynnettävä teknologian keinoin

Mäkelä muistuttaa, että jätettä on mahdollista hyödyntää ympäristöteknologian keinoin.

– Lisäksi energiaa tarvitaan aina ja Suomessakin pitäisi käydä rohkeammin polttamaan energiaksi jätettä, jonka kierrättäminen ei enää kannata. Se on mahdollista tehdä nykytekniikalla puhtaasti ja turvallisesti. Ylipäänsäkin suomalaista osaamista näissä asioissa kannattaa myydä maailmalle.

– Täällä Kaakkois-Suomessa paikallista huolta ovat aiheuttaneet aikeet Heinävedelle perustettavasta grafiittikaivoksesta. Ulkomaalaisen kaivosyhtiön hankkeen pelätään saastuttavan Saimaata laajaltikin. Siihen riskiin ei missään tapauksessa ole varaa, Saimaa on kansallisomaisuuttamme. Taas kerran todistettiin tarve kiristää maamme kaivoslainsäädäntöä pikaisesti.

Ympäristöä ei voi jättää ekointoilijoiden vastuulle

Mäkelän mielestä Suomessa tarvitaan kansallisen edun mukaista ympäristöpolitiikkaa.

– Suomi elää luonnonvaroistaan ja niitä tulee hyödyntää – työpaikkoja sekä vientiteollisuuden tuloja tarvitaan. Tämä tulee toteuttaa oikein mitoitettujen suojelutoimien rajoittamana, sillä kukaan ei halua elää saasteiden keskellä.

– Ympäristö on kaikkien asia, sitä ei voi jättää ekointoilijoiden vastuulle, Mäkelä muistuttaa.

SUOMEN UUTISET