Kansanedustaja Hanna Mäntylä (ps.) ihmettelee, miten hallitus laitaa toistuvasti erityisesti pienituloiset lapsiperheet, ja muut yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat maksumiehiksi. Mäntylä nostaa esimerkeiksi lapsilisien leikkaukset ja indeksien jäädytykset, jotka ovat Mäntylän mielestä arvovalintoina kestämättömiä.

Mäntylä katsoo, että lapsilisien leikkaus on lyhytnäköistä politiikkaa. Hän pitääkin selvänä, että yhdestä tinkiminen maksetaan muiden tulonsiirtojen tai vielä vakavampien kustannusten kautta, sillä lisääntyvä lapsiperheköyhyys aiheuttaa monentasoisia sosiaalisia vaikeuksia. Kokonaiskuvaa ei nähdä.

– Vaikuttaa siltä, että hallitukselle tämä leikkaus tuntuu pieneltä, kun se suhteutetaan perheiden talouteen. Tosiasia arkielämästä on kuitenkin se, että kun rahat ovat todella tiukoilla, ja jokainen sentti on laskettav. Muutamakin euro on todella suuri raha kuukauden budjetissa.

Mäntylä olisikin halunnut kyselytunnilla hallitukselta vastauksen siihen, että onko hallitus edes pohtinut lapsilisäasiassa vaihtoehtoja.

– Kun kerran lapsilisistä leikkaamisen tielle on lähdetty, niin onko pohdittu vaihtoehtoa, että se ei enää jatkossa kuuluisikaan ns. universaalina etuutena kaikille automaattisesti vaan kohdennettaisiin nimenomaan niihin perheisiin joissa rahat ovat tiukoilla? Näissä perheissä lapsilisä menee todella siihen mihin se on tarkoitettukin eli lapsen arjen kustannuksiin, ei säästötilille pankkiin. Eikö tällainen arvovalinta nimenomaan poistaisi osaltaan eriarvoisuutta joka kaiketi tulisi olla myös poliittinen tavoite?