Perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Mattila pitää kansainvälisen yhteisön velvollisuutena torjua ihmiskauppaa ja siihen liittyviä ilmiöitä.

– Ihmiskauppa on ihmisarvoa alentavaa eikä sovi oikeusvaltion arvoihin. Uhreina ovat haavoittuvat yksilöt, naiset ja lapset, joiden asema uhreina on heikko. Lisäksi prostituutio on vahvasti mukana tässä ilmiössä, jolloin siihen liittyy rikollista toimintaa, jota ei saa hyväksyä, Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa puhunut Mattila huomautti.

Mattila muistutti myös, että Suomi on esittänyt jo aiemmin, että valtiot nimeävät viranomaisen valvomaan ihmiskauppaa. Suomessa se on vähemmistövaltuutettu. Monissa muissa Euroopan maissa on myös hyviä käytäntöjä, joilla tämä ongelma voidaan tehdä näkyväksi.

– Uskon, että Suomen tavalla toimia pääsemme viranomaisten ja poliisin kanssa puuttumaan ongelmaan, Mattila lisäsi.

Prostituutio ei ole vapaaehtoista

Mattila nosti puheessaan esiin, että ihmiskaupan uhrit tarvitsevat usein terveydenhuollon palveluja toipuakseen kokemuksistaan. Samoin kuntoutus on tarpeen ihmisarvon palauttamiseksi ja uudelleen yhteisöön kuulumiset tunteen palauttamiseksi. Asian tiedostamista tarvitaan myös koulutukseen, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon alalle sekä poliisiin, rajavartiostoon ja tulliin, jotka työskentelevät niissä paikoissa, missä ihmiskauppa voidaan tehdä näkyväksi.

– Tietoisuus ongelmasta pitää nostaa viranomaisten työssä tavoitteeksi. Meillä ei ehkä kuitenkaan ole tarpeeksi laillisia keinoja torjua rikollista toimintaa, joten kansalliseen lainsäädäntöön tarvitaan päivitystä, Mattila painotti.

– En voi kannattaa prostituution laillistamista. En usko vapaaehtoiseen prostituutioon, vaikka monet maat ovat laillistaneetkin sen. Lisäksi internet on tulossa meille uutena ongelmana, joka uhkaa lapsia erityisesti.  Lapsia on suojeltava ja vetoan taas kerran, kaikkien maiden on huolehdittava kyberturvallisuudesta ja suosittelen kyberstrategioiden laatimista kansallisesti.

PS VERKKOTOIMITUS