Perussuomalaiset on mukana eri ministeriöille osoitetussa laajassa toimenpide-ehdotuksessa, jossa vaaditaan konkreettisia parannuksia sisäilmasairastuneiden asemaan.

Kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kertoi Työmiehen tuumaustunnilla sisäilmasairaiden sekä rakennetusta ympäristöstä sairastuneiden tilanteesta sekä toimenpiteistä sairastuneiden tilanteen parantamiseksi.

Jokaisella oikeus terveelliseen ympäristöön

Meri osoitti aluksi, että kaikkien oikeus terveelliseen ympäristöön on johdettavissa suoraan Suomen perustuslain säännöksistä.

– Perustuslain mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Julkisen vallan on myös edistettävä väestön terveyttä.

– Näihin perustuslain säännöksiin siis palautuu jokaisen oikeus terveelliseen ympäristöön mukaan lukien rakennettu ympäristö. Ja mikäli sairastut, tulee jokaisen saada riittävät terveyspalvelut ja sosiaaliturva. Julkiselle vallalle on annettu nimenomainen velvollisuus huolehtia näistä oikeuksista, Meri muistutti.

Suomessa jo lähes 1,2 miljoonaa sairastunutta

Perussuomalaiset on jo vuosia toiminut infraäänestä ja huonosta sisäilmasta sekä niiden vuoksi terveytensä eri tavoin menettäneiden puolesta.

– Ihmiset ovat asuinympäristöstään saaneet omituisia oireita: pahoinvointia, huimausta, monikemikaaliherkkyyttä, jopa sähköallergiaa. Olen keskustellut tästä aiheesta monien ihmisten kanssa ja saanut valtavasti postia, Meri sanoi.

Hän toi esille, että Suomessa on tällä hetkellä eri laskelmien mukaan jo lähes 1,2 miljoonaa sisäilmasta ja infraäänestä eri tavoin sairastunutta ja oirehtivaa kansalaista.

– Heidän keskeisenä ongelmanaan on se, että soveltuvaa tautiluokitusta ei ole olemassa. Sairastuneille on tarjottu avuksi terapiaa tai heitä on jopa pidetty hulluina. Koska diagnoosia ei ole saatavilla, vaihtoehtona on monelle ottaa ”hullun paperit”.

Meri painottaa, että tilanteeseen on saatava muutos, koska diagnoosin puute voi johtaa siihen, ettei sairastunut henkilö esimerkiksi saa hänelle kuuluvia tukia eikä häntä voida todeta työkyvyttömäksi.

– Lääketiede kehittyy, ja vielä 1970-luvulla migreeniäkin pidettiin mielisairautena, Meri sanoi.

Asiantuntijat varoittaneet jo seurauksista

Meri osallistui syyskuun lopussa Rakennetun ympäristön aiheuttamat sairaudet ja sosiaaliturvan puute -seminaarin, jossa kuultiin sairastuneiden perheiden puheenvuoroja sekä eri alojen lääkäreitä ja tutkijoita.

– Seminaarista minulle jäi erityisesti mieleen erään sisäilmasairastuneen lapsen äidin tarina. Hän kertoi, että hänen epäiltiin jopa keksivän lapsen oireita. Jokainen kuitenkin ymmärtää, että jos sairastuneita on kymmeniä, jopa satojatuhansia, niin ei voi olla kyse teeskentelystä.

– Lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela kertoi, että sairastuneita lapsia on otettu huostaan, kun ei ole uskottu että lapsella on fysiologisia oireita vaan on epäilty vanhemmilla olevan mielenterveysongelmia.

Meri kertoo mikrobiologian professori Mirja Salkinoja-Salosen tuoneen esille, kuinka herkistyminen sairauksille voi olla seurausta erilaisista rakennuksissa käytetyistä kemikaaleista, joista ei vielä tiedetä tarpeeksi.

– Pitkäaikainen altistuminen kemikaaleille voi siis johtaa erilaisiin sairastumisiin, koska rakennusmateriaaleista ei ole saatavilla tietoa.

Ministeriöiltä vaaditaan toimenpiteitä laajalla aloitteella

Seminaarissa hyväksyttiin eri ministeriöille osoitettu laaja päätöslauselma, jolle Meri toivoo kaikkien eduskuntapuolueiden tukea.

Sosiaali- ja terveysministeriölle osoitetussa toimenpide-ehdotuksessa esitetään, että sisäilmasairastuneiden tautiluokitusasia olisi saatava nopeasti kuntoon, koska syy-yhteys pystytään riittävällä todennäköisyydellä varmistamaan.

– Tautiluokitusasia osaltaan auttaa siihen, että sairastunut henkilö pääsee kuntoutukseen, oikeudenmukaisen sosiaaliturvan sekä eläkejärjestelmän piiriin, kun rakennetun ympäristön aiheuttamat sairaudet on virallisesti luokiteltu sairaudeksi.

Toimenpide-ehdotuksessa myös muun muassa esitetään vuoden 2018 lisätalousarvioon sekä vuoden 2019 budjettiin varattavaksi määrärahat kohdistettaviksi home- ja kosteusvauriosairauden tutkimukseen, diagnostiikkaan sekä evakkotalojen rakentamiseen.

Opetusministeriölle esitetään, että ympäristön aiheuttamiin sairauksiin sairastuneiden lasten perusopetuksen epäkohdat ja jopa koulusyrjäytymiset on pikaisesti korjattava.

SUOMEN UUTISET