Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri jätti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen sisäilmaongelmista sairastuneiden asunnottomuudesta.

Hallitusohjelmassa luvataan käynnistää selvitys siitä, millaista apua ja tukea valtio voi asiassa ihmisille antaa.

– Hyvä, että sisäilmaongelmiin puututaan. Pidän kuitenkin tärkeänä, että selvityksessä kuullaan erityisesti niitä ihmisiä, joilla on asiasta kokemusta ja joita se koskettaa. Eli epäterveestä sisäilmasta sairastuneita, sillä parhaiten sisäilmakodittomuuden syyt, seuraukset ja ratkaisut tuntevat asunnottomat itse ja heidän lähipiirinsä, Leena Meri kommentoi.

Sairastuneet joutuneet muuttokierteeseen

Meri kysyi myös, että milloin hallitusohjelmassa mainitut selvitykset on tarkoitus aloittaa ja millainen aikataulu valmistumiselle varataan. Lisäksi hän mainitsi asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) ja kysyi, miten se huomioidaan selvityksissä.

– Selvitys tulee aloittaa nopealla aikataululla. Ei voi olla niin, että sairastuneet ihmiset joutuvat jatkuvaan muuttokierteeseen tai kokonaan asunnottomiksi, ja heidät jätetään oman onnensa nojaan, Meri painotti.

– Selvityksessä pitää huomioida myös asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Puuttumalla ajoissa huonon sisäilman aiheuttamiin ongelmiin vähennämme sairastuneiden määrää tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisyn lisäksi meidän täytyy auttaa jo sairastuneita.

SUOMEN UUTISET