Oikeus- ja työministeri Jari Lindström korostaa, että korruption vastainen työ on tärkeää myös Suomessa. Hän puhui aiheesta Korruption vastaisen päivän seminaarissa Helsingissä.

– Muistutus korruptio-ongelmistamme ja korruption torjunnan ja ennalta estämisen tärkeydestä on paikallaan, sillä korruptiivinen toiminta melkein poikkeuksetta tapahtuu julkisuudelta piilossa, suljetuissa piireissä ja suhteissa, ministeri totesi.

Korruption vastainen strartegia

Lindström kertoi, että valmisteilla on korruption vastainen strategia.

– Työn alla oleva strategia puhuu muun muassa tietoisuuden lisäämisen tärkeydestä painottaen, ettei korruptiivista toimintaa saada näkyviin, jos kansalaiset ja valvontaviranomaiset eivät sitä tunnista. Strategiassa tuodaan esiin myös se, että tietoa ja tutkimusta korruptiosta tarvitaan lisää.

Suomen maineella on väliä

Lindström muistutti, että korruptio maksaa. Tuoreen Euroopan Parlamentin tilaaman tutkimuksen mukaan korruption hinta voisi olla jopa 990 miljardia euroa vuodessa. Tämä osoittaa korruption vastaisen työn tärkeyttä kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa.

– Suomen maineella on väliä. Haluamme, että meidät jatkossakin tunnetaan maana, jossa toimitaan eettisesti ja hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti, maana, jonne halutaan investoida ja jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.

– Korruption vastaisella työllä olemme siis mukana vahvistamassa demokraattista järjestelmää ja oikeusvaltiota. Lisäämme myös kansalaisten luottamusta päätöksentekoon ja päätöksentekijöihin, mikä on kaikkien edun mukaista, Lindström painoitti.

SUOMEN UUTISET