Hallituksen sisäisen turvallisuuden toimet puhututtivat torstaina eduskunnan kyselutunnilla. Perussuomalaiset ministerit pääsivät vastaamaan opposition kysymyksiin. Sisäministeri Mari Rantanen avasi SDP:n kansanedustaja Piritta Rantaselle aselainsäädäntöä.

– Mitä tulee aselainsäädäntöön, niin on hyvä muistaa se, että yksikään ase ei ole itsessään vaarallinen. Aseen käyttäjä tekee aseen vaaralliseksi, jos näin tapahtuu. Suomalainen aselainsäädäntö on eurooppalaisittain verrattain erittäin tiukka. Kysymys on sitten siitä, millä tavoin tätä kyseistä lainsäädäntöä noudatetaan, ja en aivan ensimmäisenä katsoisi, että meidän aselainsäädäntömme olisi jollakin tavalla löperö, sisäministeri Mari Rantanen sanoi.

Ministeri ei kannattanut opposition ehdottamaa promillerajaa aseenkäyttöön.

– Mielestäni promillerajaa ei tarvitse asettaa, sillä aseiden käsittelyssä täytyy olla nollapromilleraja. Eli en näe järkeväksi sitä, että me lähtisimme säätämään sitä esimerkiksi 0,5:een, joka on rattijuopumuksen raja, vaan sen täytyy olla ehdoton nolla.

Aselainsäädäntö on muuttumassa

Oikeusministeri Leena Meri halusi vastauksessaan oppositiolle tähdentää, että aselakia ollaan jo muuttamassa.

– Sen arviomuistio on tällä hetkellä lausunnolla, pyydän tutustumaan siihen. Siellä ankaroitetaan törkeän ampuma-aserikoksen rangaistusasteikkoa merkittävästi. Ja tunnusmerkistöön törkeän ampuma-aserikoksen osalta lisätään se, että ”kantaa luvatonta ampuma-asetta tai kuljettaa sitä yleisellä paikalla tai kulkuneuvossa”, mikä tarkoittaa sitä, ettei ole mitään hyväksyttävää perustetta kuten että on matkalla esimerkiksi ampumaharrastukseen. Korotetaan muutenkin vaarallisen esineen ja toisen vahingoittamiseen tarkoitetun esineen hallussapidon rangaistuksia. Eli me ollaan puuttumassa tähän merkittävään ongelmaan siltä osin.

Luvattomat aseet ovat ongelma

Sisäministeri Rantanen muistutti myös erosta luvallisten ja luvattomien aseiden välillä.

– Meillä on valtava määrä myös luvattomia aseita, ja ne ovat yksi ongelma, mikä meidän kaduillamme on. Ja tästä poliisi on moneen otteeseen puhunut, että meillä yhä enemmän ja enemmän tavataan laittomia aseita kaduilta ja rikollisilta – ja se on toinen ongelma, johon ei tällä ampuma-aselainsäädännöllä päästä kiinni, vaan me pääsemme niihin kiinni nimenomaan niillä muutoksilla, joita meillä on hallitusohjelmassa liittyen näihin ampuma-aserikosten rangaistuksiin, mutta myös samalla poliisin toimivaltuuksiin ja poliisin poliisimiesten määrän.

Suomessa vankilat täynnä

Kun oppositiosta kysyttiin, ollaanko hallituksessa valmiita arvioimaan aseiden asianmukaisen säilyttämisen laiminlyömisestä seuraavien sanktioiden kiristämistä tällä vaalikaudella, vastasi oikeusministeri Meri yhteistyön kättä tarjoten.

– Meillä on ampuma-aselainsäädännön kiristyksiä tällä hetkellä meneillään. Tälläkin hetkellä ampuma-aserikoksena tulee rangaistavaksi se, että ilman hyväksyttävää syytä ja ei-asianmukaisesti kantaa asetta. Tässä on tarkoitus kiristää lainsäädäntöä.

– Meillä on se valitettava tilanne, että meillä ovat Suomessa vankilat täynnä. Tämä, että tämä lainsäädäntö saadaan voimaan, edellyttää sitä, että saisin eduskunnankin tukea siihen, että meidän täytyisi saada lisää vankipaikkoja. Jos lähdemme siitä, kun yhteisesti olemme nyt selvästi täällä tahtotilassa, että rangaistuksia kiristetään, niin lähdetään yhdessä varmistamaan tämä meidän hallituksemmekin ydintehtävä, että meillä on turvalliset kadut, ja tämä on osa sitä. Lähdetään yhdessä tekemään hyvää rikoslainsäädäntöä ja kiristetään näitä rangaistuksia. Kiitos siitä tuesta, ministeri Meri totesi.

SUOMEN UUTISET