Vaikka Suomella ei ole osaa eikä arpaa Irakin eri turvallisuustilanteisiin, saati ISIL:n syntyyn, on moraalisestikin enemmän kuin oikein osallistua ISIL:n vastaisen liittouman tukemiseen. Islamilaista terrorismia vastaan on taisteltava yksissä tuumin. Irakin vakauttaminen on Suomen ja tietysti koko maailman etu, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa pitänyt Niikko painottaa perussuomalaisten kannattavan sitä, että Suomi on mukana ISIL:n vastaisessa operaatiossa kouluttamassa joukkoja.

– Kuten selonteosta voidaan todeta, kansainvälisen koalition tulokset yhteistyössä Irakin asevoimien kanssa ovat hyviä – ISIL on kukistettu alueella olemattomiin. Lopullinen kukistuminen on lähellä.

– Suomen roolin alueella on oltava rauhan rakentaminen nimenomaan koulutuksen kautta – ei suoraan sotilaalliseen toimintaan osallistumisen kautta. On hyvä lähtökohta, että lopulta täydellinen turvallisuusvastuu pyrittäisiin siirtämään Irakin omille joukoille, Niikko sanoo.

Niikko huomauttaa, että Suomen on vältettävä joutumista minkään valtapelin nappulaksi.

– Valitettava totuus on se, että myös länsi on vuosien saatossa omista valtapoliittisista pyrkimyksistään johtuen aiheuttanut alueelle epävakautta.

Koulutus on tuonut konkreettista tulosta

Kuten raportissa todetaan, suomalaisten antama koulutus on konkreettisesti pelastanut henkiä esimerkiksi vähentämällä haavoittuneiden kuolleisuutta sekä ennaltaehkäisemällä räjähteisiin menehtyneiden määrää.

– Toisaalta sotilaalliset tulokset ääri-islamilaista ISIL:iä vastaan paranevat. Se on oikein.

– Koulutus palvelee myös kouluttajaa. Suomalaiset joukot saavat korvaamatonta kokemusta Irakista monenlaisiin tilanteisiin. Toivottavasti Suomessa ei vastaavia kriisejä koskaan koeta, mutta niihin on aina varauduttava. Varautuminen on viisautta, sillä esimerkiksi terrorisminuhka on löperön turvapaikkapolitiikan vuoksi pahentunut myös Suomessa, Niikko toteaa.

Irakilaiset kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet palautettava

Irakin lähialue on ollut pitkään epävakaa. Nyt tilanne on paras pitkään aikaan. Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä siihen, että vakaampi tilanne on jo nyt saavutettu Irakissa ja sinne voi palata.

– Vapaaehtoinen paluu kuitenkin tökkii pahasti. Palautussopimusta ei ole neuvoteltu. Suomi ei välttämättä onnistu palauttamaan edes vakavinta turvallisuusuhkaa aiheuttavia rikollisia tai väkivaltaista radikaalisanomaa välittäviä ihmisiä. Tämä siksi, että Irak kieltäytyy ottamasta heitä vastaan.

– Tämä ei sovi kansalaisten oikeustajuun. Lepsuilu levittää terrorismiuhan Suomeen. Ulkoministeri Soini (sin.) ja sisäministeri Mykkänen (kok.) eivät ole pystyneet vastaamaan Irakin viranomaisten härskiin peliin riittävästi, Niikko sanoo.

Useat Euroopan maat ovat neuvotelleet palautuksista muun muassa vedoten kehitysapurahoihin, joita nämä valtiot maksavat Irakille. Myös Suomi antaa Irakille kehitysapua.

– Tällaisia asioita pitäisi pystyä käyttämään neuvottelukortteina, jotta palautussopimus saadaan aikaan. Ei riitä, että tavoite mainitaan selonteossa, se on vietävä käytännöksi.

ISIL on estettävä myös Suomessa

Suhteessa väkilukuun Suomesta on lähtenyt enemmän vierastaistelijoita ISIL:n riveihin kuin mistään muusta Euroopan maasta. Tämä osaltaan kertoo, että Suomessa on ollut myös aktiivista toimintaa taistelijoiden rekrytoimiseksi.

– Kyse ei ole siis ainoastaan siitä, että vastustamme ISIL:iä Lähi-idässä. Meidän on vastustettava sitä myös Suomessa, Niikko muistuttaa.

Keinoja ovat muun muassa turvapaikkahakemusten parempi seulominen, vaarallisten henkilöiden säilöönotto ja tiukempi turvapaikkapolitiikka ylipäätään.

– Myös nykymallinen kotoutus, jossa henkilö saa lähinnä rahaa, mutta ei juurikaan osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa, ei toimi. Nopealle työllistymiselle olisi laitettava suurempi painoarvo ja kotoutujan omaa aktiivisuutta olisi edellytettävä nykyistä konkreettisemmin.

Ihmisiä autettava kotimaassaan

Perussuomalaisten mielestä ihmisiä tulee auttaa kotimassaan sellaisten olosuhteiden saavuttamiseksi, joista ei tarvitse paeta.

– Se on inhimillisin ja kestävin tapa auttaa oikeasti hätää kärsiviä. Siksi kannatamme myös Suomen rauhaa vakauttavaa toimintaa Irakissa, Niikko painottaa.

SUOMEN UUTISET