Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ja lähettänyt lausunnoille aserikosten rangaistuksia koventavat lakiehdotukset. Työryhmä esittää myös uutena rikoksena rangaistavaksi ampuma-aseen käsittelyä vakavaa rikollista toimintaa varten, kuten aseen luovuttamista järjestäytyneelle rikollisryhmälle.

Luvattoman ampuma-aseen mukana pitäminen yleisellä paikalla tai kulkuneuvossa lisättäisiin törkeän ampuma-aserikoksen tekotavaksi. Lisäksi kaikkien törkeiden ampuma-aserikosten vähimmäisrangaistus korotettaisiin kahdeksi vuodeksi vankeutta.

– Vaarallisen esineen hallussapidon enimmäisrangaistus korotettaisiin kahdeksi vuodeksi vankeutta ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidon enimmäisrangaistus korotettaisiin yhdeksi vuodeksi vankeutta, kerrotaan oikeusministeriön tiedotteessa.

Aseen luovuttaminen rikollisille rangaistavaksi

Uutena rikoksena rangaistavaksi säädettävästä ampuma-aseen käsittelystä vakavaa rikollista toimintaa varten tuomittaisiin enintään neljän vuoden vankeusrangaistus. Esimerkiksi ampuma-aseen lainaaminen tai luovuttaminen järjestäytyneelle rikollisryhmälle tai sen yrittäminen katsottaisiin jatkossa sellaiseksi rikokseksi. Uuden rikoksen selvittämisessä voitaisiin käyttää myös telekuuntelua.

– Ehdotuksilla pyritään siihen, että aserikosten rangaistukset nykyistä paremmin yleisesti vastaavat rikosten paheksuttavuutta ja vakavuutta ja että aserikoksia koskevat rangaistussäännökset ovat kattavia. Ehdotuksilla tavoitellaan myös uusien rikosten tekemistä estävää vaikutusta sekä siihen liittyen erityisesti hengen ja terveyden tehokkaampaa suojaa, oikeusministeriöstä todetaan.

Lakiehdotukset ovat lausunnoilla 7. kesäkuuta saakka.

Artikkelia on tarkennettu luvattoman ampuma-aseen osalta 25.4.2024 klo 8.14.

Suomen Uutiset