Oikeusministeriössä on valmistunut pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukainen lakiehdotus ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmän ankaroittamisesta. Lakiehdotuksen mukaan ainoastaan ensimmäistä kertaa vankeusrangaistusta suorittava vanki voisi vapautua oltuaan vankilassa normaalia lyhyemmän määräosan rangaistuksestaan.

– Rikoksenuusijat puolestaan vapautettaisiin ehdonalaiseen vapauteen heidän oltuaan vankilassa laissa säädetyn pidemmän määräosan riippumatta siitä, kuinka kauan heidän aiemmasta vankeusrangaistuksestaan on kulunut. Vangin niin sanottu ensikertalaisuus ei siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen, kerrotaan oikeusministeriön tiedotteessa.

Muutos voimaan 2025

Ehdotuksen tavoitteena on muuttaa ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää siten, että se on yleisesti hyväksyttävä ja ymmärrettävä sekä uskottava ja oikeudenmukainen. Muutos merkitsisi rangaistusjärjestelmän ankaroitumista. Muutoksen jälkeen Suomen lainsäädäntö vastaisi tältä osin paremmin muiden maiden ehdonalaista vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä.

– Laki tulisi voimaan vuoden 2025 alussa. Uutta sääntelyä sovellettaisiin lain voimaantulon jälkeen tehtyihin rikoksiin. Muutos koskisi myös ehdottoman vankeusrangaistuksen sijaan valvontarangaistukseen tuomittuja, joiden ehdonalaiseen vapauttamiseen sovelletaan vankeja vastaavaa sääntelyä, oikeusministeriöstä kerrotaan.

Ehdotus vankien ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten muuttamisesta on lausunnoilla 8. toukokuuta asti.

Suomen Uutiset