Perussuomalainen oikeusministeri Leena Meri esitteli keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa oikeusministeriön hallinnonalan budjettia. Budjetin painotukset ovat vuonna 2024 oikeudenhoidon toimintaedellytysten vahvistamisessa, rikosvastuun toteuttamisessa, vankilaturvallisuudessa ja rikollisuuden ennaltaehkäisyssä.

Kriminaalipolitiikkaa uudistetaan ja rangaistuksia kiristetään. Varmuusvankeuden käyttöönottoa valmistellaan, ja ensi keväänä on tarkoitus tuoda ensikertalaisuussäännön uudistus eduskunnan käsiteltäväksi. Tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että vain ensimmäistä vankeusrangaistusta suorittaessaan vanki voisi vapautua suoritettuaan lyhyemmän määräosan rangaistuksesta, eikä ensikertalaisuus siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen.

Yhtään vankilaa ei lakkauteta

Oikeusministeriössä aloittaa myös ensi vuoden alussa työryhmä, joka käsittelee ulosottoon liittyviä hallitusohjelmakirjauksia, muun muassa ulosottolain uudistamista, talouden hallintaa ja maksunsaantijärjestystä. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että työryhmä tarkastelee myös suojaosuuden osittain epäonnistunutta kohdentumista.

Hallitus ei ole myöskään lakkauttamassa yhtään vankilaa.

– Tästä syystähän meillä on hallitusohjelmassa kirjaus, että hallitus huolehtii siitä, että vankilaverkosto on riittävän laaja, että yksiköt ovat sijainnin, valvonnan ja henkilöstön saatavuuden kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja että vankipaikkojen varmuusosastojen määrä vastaa tarvetta, Meri sanoo.

Suomen Uutiset