Oikeusministeriön oikeustyöryhmän 15.1.2024 asettama riippumattomuustyöryhmä tarkastelee riippumattomuuden edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia erityisesti perustuslakiin. Perussuomalainen oikeusministeri Leena Meri pitää työryhmän työtä erittäin tärkeänä. Hallitusneuvotteluissa päätettiin, että oikeuslaitoksen resursseja vahvistetaan lisärahoituksella.

Riippumattomuustyöryhmän keskeisenä tehtävänä on arvioida oikeuslaitoksen vahvan riippumattomuuden kannalta tarpeelliset perustuslain muutokset. Tämä kattaa muun muassa ylimpien oikeuksien tuomareiden lukumäärän, virassapysymisoikeuden sekä tuomareiden nimittämismenettelyn. Työryhmä tuottaa muistion, joka sisältää myös ehdotukset lakimuutoksiksi.

– Työryhmän työ on erittäin tärkeää: se edistää hallituksen tavoitetta suomalaisen oikeusvaltion vahvistamiseksi ja turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut demokraattisen oikeusvaltion edistämiseen. Kehysriihessä hallitus juuri sopi, että uusia sopeutustoimia ei kohdenneta siten, että ne vähentäisivät oikeudenhoidon ydintehtävien kuten syyttäjien, tuomarien ja vanginvartijoiden henkilöstömäärään, oikeusministeri Leena Meri toteaa.

Perustuslain muuttaminen vaatii valmistelua

Oikeusvaltiotyöryhmän toimeksiantoa tarkennettiin lokakuussa 2023, jolloin myös riippumattomuustyöryhmän toimikausi määritettiin jatkumaan vuoden 2026 loppuun asti.

– Perustuslain muuttaminen edellyttää huolellista arviointia ja valmistelua sekä yleensä parlamentaarista ulottuvuutta. Myös perustuslain muuttaminen itsessään on lähtökohtaisesti ylihallituskautinen hanke, osastopäällikkö Johanna Suurpää sanoo.

Suomen Uutiset