Perussuomalainen kansanedustaja Pentti Oinonen jättää tänään tiistaina kello 21.30 epäluottamuslauseen pääministeri Jyrki Kataista (kok.) kohtaan. Asia koskee nk. Himas-tutkimusta, joka maksoi valtiolle 700 000 euroa.

Pentti Oinonen vaatii, että eduskunta erottaa Kataisen pääministerin tehtävistä eli antaa hänelle epäluottamuslauseen.

Pääministeri tilasi tulevaisuusselonteon filosofi Pekka Himaselta ilman kilpailutusta. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka 6.9.2013 antamassaan selvityksessä totesi, että selonteko olisi ollut perusteltua kilpailuttaa, eikä hyvä hallinto toteutunut”, muistuttaa kansanedustaja Pentti Oinonen.

Hakkarainen: ”Ei ole mitään muuta mahdollisuutta”

Edustaja Oinosen kanssa samaa mieltä on myös perussuomalainen edustaja Teuvo Hakkarainen.

Hakkarainen kertoo tiedotteessaan, että hänellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin äänestää Kataisen luottamusta vastaan,. Hänen kansan parista saamansa palaute on yksiselitteisen kielteinen pääministerin toimia kohtaan:

– Jos toimisin toisin niin turpaan tulisi, Hakkarainen kertaa maakuntien miesten ja naisten tuntoja.

Hakkarainen palauttaa tiedotteessaan mieliin Himas-tapauksen ydinkohdat:

– Edustaja Oinosen esityksessä koplaus-syytös perustuu Suomen Akatemian strategiajohtaja Leena Treuthardtin antamaan selontekoon perustuslakivaliokunnalle.

– Palattuaan pääministeri Jyrki Kataisen järjestämästä tilaisuudesta Suomen Akatemian pääjohtaja totesi, että tämä meidän pitää tehdä, siis rahoittaa Pekka Himasen tutkimusta, vaikka tutkimussuunnitelma ei vapaassa haussa olisi koskaan saanut rahoitusta Suomen Akatemialta. – Strategiajohtaja Treuthardt totesi, että hanke ei soveltunut luonteeltaan, laatutasoltaan eikä valintamenettelyltään Akatemialle.

Hakkaraisen mukaan Suomen Akatemia on valtioneuvoston suorassa käskyvallassa, koska valtioneuvosto nimittää akatemian pääjohtajan ja puolet hallituksen jäsenistä.

– Suomen Akatemian on käytännössä pakko tehdä mitä pääministeri toivoo, tämä tuli Suomen Akatemian hallitukselle täysin selväksi.  Treuthardtin mukaan mahdollisen kielteisen päätöksen pelättiin vaikuttavan negatiivisesti Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen tulevina vuosina.

Niin edustaja Hakkaraisen kuin edustaja Oinosenkin mielestä kysymys on niin sanotusta koplauksesta.

Oinonen vertaakin Kataisen tapausta taannoiseen tapaus Juhantaloon, jossa tuolloinen keskustalainen kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo koplasi omat ja SKOP-pankin edut yhteen ja joutui siitä hyvästä valtakunnanoikeuteen ja erotetuksi eduskunnan jäsenyydestä.

Periaatekysymys

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on antanut myöhemmin käytävässä epäluottamuslauseäänestyksessä vapaat kädet ryhmän jäsenille.

Oinonen painottaa epäluottamusäänestyksen tärkeyttä ja vetoaa  eduskuntaryhmän muihin jäseniin, että nämä tukisivat häntä epäluottamuslauseäänestyksessä.

– Kyse on periaatteesta. Jo SMP:n ajoilta saakka olemme tuominneet rötösherrat, seteliselkärankaiset, vallan väärinkäyttäjät ja taistelleet hyvän hallintotavan puolesta. Perussuomalaiset eivät saa myydä arvojaan, eivätkä periaatteitaan. Odotan, että eduskuntaryhmämme jäsenet muistavat tämän, kun äänestämme epäluottamuslauseesta pääministeriä kohtaan.

Seppo Huhta