Hallituksen avausta sähköpyörille kohdennettavasta 400 euron hankintatuesta on kutsuttu jopa ”fillarikommunismiksi”. Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen pitää pyöräilyn edistämistä toivottavana sekä liikenteen päästöjen vähentämisen että kansanterveyden parantamisen takia. Sähköpyörätuki hallituksen esittämässä muodossa sisältää Immosen mielestä kuitenkin monia ongelmia.

Suurin osa sähköpyöristä on kalliita. Immonen epäilee, että nyt verovaroin tuettaisiin monien pyöräilyn harrastajien ja hyvätuloisten koko perheen pyörähankintoja, vaikka he voisivat ostaa sähköpyörän ilman tukeakin.

– Monille työmarkkinoiden ulkopuolella olevalle tai pienituloiselle sähköpyörän hankinta voisi sen sijaan olla tuenkin kanssa liian kallista, Immonen kirjoittaa Facebook-seinällään.

Pyöräilyn edistäminen varsinkin pääkaupunkiseudulla vähentää ruuhkia, jos ja vain jos se korvaa auton työmatkoilla. Näin ei kuitenkaan välttämättä tapahdu.

– Jos hyvätuloiset ostaisivat tuella sähköpyörän, ei ole mitään takeita siitä, että pyörää käytettäisiin työpaikkamatkailuun, vaan henkilöt ajaisivat pääkaupunkiseudulla todennäköisesti edelleen autolla Helsinkiin, Immonen uskoo.

– Jo Suomen ilmasto-olosuhteet vaikuttavat siihen, että pyöräilykausi on rajallinen, ja kesällä ollaan lomalla. Pyörä olisi silloin lomailukautena käytössä verotuella.

Kaikissa yhteiskunnan tukimuodoissa on se riski, että tuki valuu hintoihin, oli sitten kyse vuokra-asumisesta tai liikkumisesta. Immonen epäilee, että verotuki saattaisi mennä osin tai kokonaan hintoihin, ja vaikuttaa muutenkin markkinoiden toimintaan.

– Sähköpyörien nopeasti kasvava kysyntä, laadullinen parantuminen ja kilpailu kohtuullistavat hintoja muutoinkin.

Tuet mieluummin pyöräteihin

Immosen mielestä järkevintä olisi edistää pyöräilyä kaikkien kansalaisten osalta.

– Kunnille voitaisiin myöntää korvamerkittyä tukea pyöräteiden rakentamiseen, Immonen ehdottaa.

– Investointituki kunnille työssäkäyntialueet kattavan pyörätieverkoston linjausta koskevaan suunnitteluun olisi toimenpide, jonka vaikutukset kestäisivät kymmeniä vuosia.

Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelma sähköpyörätuesta sen sijaan edustaa Immosen mielestä tyypillistä suomalaista epäjärjestelmällisyyttä ja osaoptimointia, johon tulisi saada muutos.