Terveys 2000 ja 2011 -tutkimusten mukaan väestötasolla yli 70-vuotiaista 140 000 saa pääasiassa omaisilta apua. Kelan Ikä-tutkimuksen tulos, jonka mukaan omaishoito säästää keskimäärin 20 000 euroa vuodessa henkilöä kohden, merkitsee, että yli 70-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluista aiheutuvat menot olisivat kaksinkertaiset ilman omaisten apua. Täten laskettu säästö on yli 2 miljardia euroa.

Omaisten apu on Suomessa yleistä, mutta suurin osa avusta ei kuulu omaishoidon tuen piiriin, vaikka se säästää merkittävästi kuntien hoivamenoja. Mikäli omaishoidon tuki laajennettaisiin koskemaan raskasta ja sitovaa hoitotyötä tekeviä, koskisi se 60 000:ta omaishoitajaa. Uusia tuen saajia olisi 23 000. Heidän tekemänsä hoitotyö säästää tutkimuksen mukaan kuntien palvelumenoja vuosittain keskimäärin 338 miljoona euroa.

PS VERKKOTOIMITUS