Perussuomalaisten poliisikansanedustajat Tom Packalén ja Mika Raatikainen vaativat eduskunnalle jättämässään talousarvioaloitteessa 72 miljoonaa euroa lisää rahaa poliisin toimintamenoihin. Tällä lisäpanostuksella varmistetaan se, että poliisimiesten määrä saadaan nostettua 7 850 poliisimieheen vuoteen 2023 mennessä.

Packalén ja Raatikainen korostavat sitä, että Suomen poliisi tarvitsee pitkäjänteisen rahoitusratkaisun tuleville vuosille, ei siis vain yhden vuoden kertaluontoista kehystason nostoa. Tämä edesauttaisi pidemmän aikavälin toiminnan suunnittelua ja ennustettavuutta.

Päästäisiin edes minimitasoon

He painottavatkin sitä, että talousarvioaloitteessa esitettävää 72 miljoonan euron summaa on syytä tarkastella uudestaan tulevien vuosien talousarvioissa, jotta 7 850 poliisimiehen tasoon päästään vuoteen 2023 mennessä.

– 7 850 poliisia on se Suomen poliisin minimitaso, jonka eduskunnan hallintovaliokunta on linjannut minimitasoksi jo vuosituhannen alussa. Poliisiresurssien ollessa jo pitkään liian alhaiset, poliisin kyky ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta on heikentynyt. On kestämätön tilanne, että Suomen koko ajan heikentyvässä turvallisuustilanteessa Suomessa on edelleen poliisien määrä Euroopan maiden häntäpäässä, Packalén ja Raatikainen linjaavat.

Packalén ja Raatikainen muistuttavat, että vaikka poliisien määrä saataisiinkin nostettua 7 850 poliisimieheen, niin silloinkin Suomessa olisi nykyisen väkiluvun perusteella 100 000 asukasta kohden vain 141,59 poliisia, jääden reilusti alle 340 per 100 000 asukkaan määrästä, mikä on Euroopan maiden keskiarvo (Lähde: Eurostat 2015).

SUOMEN UUTISET