Miten laittomasti maassa oleskelevan toimeentulotukea maksetaan? Minkälaisella asiakirjalla Kela ja Helsingin sosiaalivirasto todentavat hakijan henkilöllisyyden? Kuka tahansa ei saa rahaa vain esiintymällä paperittomana, Suomen Uutiset selvitti.

Kelan lakimies Antti Klemolan mukaan Kelan käytäntö on, että “paperittomalla” tulee olla henkilöllisyyden osoittava todistus.

– Osalla laittomasti maassa oleskelevilla voi olla passi, jolloin se kelpaa Kelalle todisteeksi. Jos tätä ei ole, todistus voi olla Maahanmuuttovirastosta, hän sanoo.

Klemolan mukaan maassa laittomasti oleva paperiton voi saada pieniä määriä toimeentulotukea välttämättömään elämiseen.

– Käytännössä kyse on ruoka- ja lääketarpeisiin tarkoitetusta avustuksesta, jota annetaan maksusitoumuksella muutamaksi päiväksi kerrallaan, Klemola tarkentaa.

Toimeentulotuen maksaa Helsinki, ei Kela

Klemola sanoo myös, että Kela ei tällä hetkellä maksa laittomien maassa olijoiden tukea Helsingissä.

– Kaikki Helsingissä maksetut toimeentulotuet laittomasti maassa oleskeleville maksetaan suoraan Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta.

Asian vahvistaa Suomen Uutisille myös Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikön päällikkö Sari Karisto. Hän kertoo, että Helsingissä Kela ei maksa laittomasti maassa olevien henkilöiden toimeentulotukea.

Kariston mukaan Helsingin kaupngin käytäntö on, että laittomasti maassa olevan toimeentulotuen hakijan henkilöllisyys tarkastatetaan dokumenteista.

– Jos hakijalla ei ole passia, vastaanottokeskuksen asiakaskortti käy todisteeksi. Lisäksi voidaan käyttää kaikkia hakijalla olevia asiakirjoja. Maahamuuttoviraston asiakasnumero ja tunnistenumero käy myös todisteeksi, hän sanoo.

Kysyn Karistolta, miten väärinkäytösten mahdollisuus on huomioitu. Tarkoitan tällä esimerkiksi sitä, miten varmistetaan, että hakija ei tekeydy toiseksi henkilöksi ja hae tukea seuraavaksi esimerkiksi toisesta kunnasta tai saman kaupungin toisesta palvelupisteestä. On perusteltua olettaa, että monellakaan hakijalla ei ole virallista passia ja vastaanottokeskuksen asiakaskorttihan on hyvin helposti väärennettävä, muovitaskussa oleva koneella kirjoitettu kortti.

– Käymme tällä hetkellä läpi näitä asioita. Me otamme vakavasti sen, että luottamus säilyy ja järjestelmämme on legitiimi, hän sanoo.

– Helsingin kaupungilla on vain yksi maahanmuuttoyksikkö, josta toimeentuloa maksetaan laittomasti maassa oleskelevalle.

Migrin tiedottaja: Vastaanottokeskuksen asiakaskorttia ei voi verrata edes opiskelljakorttiin

Maahanmuuttoviraston tiedottaja Kaisa Härkisaari sanoo, että Maahanmuuttovirasto ei myönnä mitään henkilöllisyystodistusta.

– Vastaanottokeskuksesta turvapaikanhakija saa asukaskortin. Esimerkiksi tämä kortti ei ole käynyt Alkossa. Hakijat ovat saattaneet yrittää tällä kortilla myös baariin, mutta eihän se kelpaa viralliseksi todistukseksi. Korttia ei voi edes suoraan verrata edes opiskelijakorttiin. Kortti on koneella kirjoitettu kuvallinen paperi, jossa on henkilön kuva ja nimi, hän tarkentaa.

Härkisaari sanoo, että kun kielteisen päätösken saanut asiakas putoaa vastaanottopalvelujen ulkopuolelle ja on luvatta maassa, vanhenee myös vastaanottokeskuksen asiakaskortti.

Heli-Maria Wiik