Ilman maaseutua ei olisi Suomea. Pääkaupungin metropolinkin ovat rakentaneet maaseudulta tulleet ihmiset. Tähän tiivistyi perussuomalaisten ryhmäpuheen kärki maaseutupoliittisessa ajankohtaiskeskustelussa.

Aloitteen ajankohtaiskeskusteluun teki kuopiolainen kansanedustaja Pentti Oinonen, joka vaikutti viime vaalikaudella maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja seuraa kotimaakunnalleen tärkeää aihepiiriä tiiviisti.

Keskustelu sattui erityisen osuvaan kohtaan, kun juuri oli saatu tietää, ettei EU myönnä tukea Suomen maitotiloille Venäjän vastapakotteiden aiheuttamien menetysten korvaamiseen. Myös keskustelua edeltänyt eduskunnan kyselytunti keskittyi maatalouskysymyksiin.

Keskittämisestä luovuttava
tietotekniikan avulla

Oinosen mukaan Suomen nykyinen maaseutu- ja maatalouspolitiikka ei palvele yhteiskunnan kokonaisetua, sillä maaseudun palveluja on siirretty ja maataloushallintoa on keskitetty Etelä-Suomeen ja sen kasvukeskuksiin.

– Tästä suuntauksesta olisi pyrittävä pois ja keskityttävä hallintopalvelujen hajauttamiseen. Hallintopalvelujen keskittäminen pääkaupunkiseudulle tulisi lopettaa, sillä etätyöstä ja tietoliikenneverkoista on puhuttu jo 15 vuotta.

– Olisi aika siirtyä jo tekoihin. Tähän tulisi sekä nykyisen istuvan hallituksen että tulevien hallitusten kiinnittää enemmän huomiota. Palvelujen säilyttäminen on tehokkainta aluepolitiikkaa, Oinonen tähdensi.

Ennakoitavaa politiikkaa

Oinonen peräsi hallitukselta ennustettavaa politiikkaa. Ensin pitäisi kunnostaa rapistuneet tiet liikennöitävään kuntoon.

– Maaseutupolitiikan kärki tulisi pitää erityisesti nuorissa. Maa- ja metsätalous on saatava houkuttelevaksi elinkeinoksi suomalaisen nuorison keskuudessa. Me perussuomalaiset emme halua myöskään unohtaa maaseudun ikääntyviä ja iäkkäitä ihmisiä. Heille tulee taata oikeus elää ja asua maaseudulla niin pitkään kuin se on terveyden puolesta mahdollista, Oinonen vaati.

Byrokratia romauttaa
maatalouden

Oinosen mukaan epäonnistuneen maatalouspolitiikan tulokset on helposti luettavissa tilastoista.

– Maatilojen määrä on vuosi vuodelta vähentynyt. Tähän on vaikuttanut maatalouden harjoittamiseen liittyvä sääntely ja byrokratian kasvaminen, sekä EU:sta peräisin olevan sääntelyn että kansallisen lainsäädännön lisääntyminen. EU:n vetämää suurtilalinjaa on ajettu väärällä tukipolitiikalla. Seurauksena on ollut EU:n laajuista ylituotantoa, ja tuottajahinnat ovat romahtaneet kannattamattomalle tasolle, Oinonen syytti.

Maaseutua on ajateltava
uudella tavalla

Kansalaiset ovat äänestäneet jaloillaan ja ydinpalvelut on lopetettu syrjäkyliltä lähes yksipuolisesti ilman, että koko seutuyhteisön tarpeita olisi arvostettu ja kuunneltu. Palvelujen lakkauttamislista on loputon: kyläkoulut, postipalvelut, poliisi.

– Meidän on ajateltava maaseutua täysin uudella tavalla. Maaseutu tulisi nyt ja tulevaisuudessa nähdä maamme voimavarana sekä monimuotoisena asuinympäristönä, jossa tuotetaan puhdasta GMO-vapaata lähiruokaa, Oinonen vaati.

– Suurta huolta maataloustuottajille aiheuttaa se, että unionin maatalousuudistuksen myötä Suomen saamat tuet tulevalle kaudelle 2014-2020 ovat voimakkaasti alenevia. Myös vuoden 2014 ylimenokauden osalta maksatukset voivat olla myöhässä, ja näin aiheuttaa ongelmia osalle viljelijöistä. Tämä ei ole suotavaa, sillä tuet ovat keskeinen osa viljelijöiden tulonmuodostuksessa. Surullisena esimerkkinä tästä on kuluneella viikolla EU:n tekemä päätös jättää suomalaiset maidontuottajat vaille EU-tukea. Vanha sanonta, talonpojan tappolinja on loputtava, pitää tänäkin päivänä paikkansa.

Koko Suomi pidettävä asuttuna

Oinonen muistutti, että metsä on ollut kautta aikojen Suomen hyvinvoinnin lähde ja vaurauden kivijalka.

– Sitä se voi olla myös jatkossa, kun ymmärrämme sen todellisen arvon. Valtiovallan toimet puolestaan ovat heikentäneet metsäteollisuutemme kilpailukykyä, koska teollisuuden alaa ei ole kuunneltu riittävällä vakavuudella, Oinonen arvosteli.

Perussuomalaiset vaativat jätevesiasetuksen pikaista kumoamista. Se on aiheuttanut kuluja sekä epätietoisuutta siitä, kuinka pitäisi toimia. Perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti myös EU:n maataloustukien muutoksiin.

– Perussuomalaiset eivät pakon edessäkään suostu maaseudun autioittamiseen, Oinonen painotti.

VELI-PEKKA LESKELÄ