Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet eivät hyväksy EVM:n käyttöä pankkien suoraan pääomittamiseen. He ovat jättäneet aiheesta eriävän mielipiteen.

Perustuslakivaliokunnassa perussuomalaiset katsoivat, että pankkien suoran pääomittamisen käyttöönoton mahdollistamisen hyväksyminen edellyttäisi käytännössä EVM-sopimukseen muutosta, joka tulisi Suomessa alistaa eduskunnan hyväksyttäväksi.

– Pankkien suora pääomittaminen vaatisi siis EVM-sopimuksen muuttamista ja eduskunnassa määräenemmistöä, koska EVM:n käytön hyväksyminen pankkien suoraan pääomittamiseen tarkoittaisi hätätilamenettelyn mahdollisuuden takia merkittävää budjettivallan siirtoa pois eduskunnalta, toteaa kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala, perussuomalaisten perustuslakivaliokunnan valiokuntavastaava.

Valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset puolestaan kiinnittivät huomiota siihen, että eduskunnan hyväksymän EVM-sopimuksen mukaan EVM:llä on etuoikeutetun velkojan asema. EVM:n suora pankkien pääomittaminen tarkoittaisi heidän mukaansa pankkien osakkeiden tai muiden velkajärjestelyssä muita velkojia heikommassa asemassa olevien instrumenttien hankkimista.

– EVM:stä ollaan siis luomassa euroalueen laajuista roskapankkia. Pelkäämme, että tapahtumassa on samanlainen omaisuuden ja pankkien uusjako kuin Suomessa 1990-luvun lama-aikaan, valtiovarainvaliokunnan jäsenenä toimiva kansanedustaja Ville Vähämäki sanoo .

Vähämäki muistuttaa valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen vielä jokin aika sitten julkisesti vannoneen, ettei Suomi missään tapauksessa tule hyväksymään EVM:n käyttöä pankkien suoraan pääomittamiseen.

– Nyt siihen ollaan kuitenkin suostumassa, Vähämäki toteaa.

PS VERKKOTOIMITUS