Perussuomalaisten eduskuntaryhmä suhtautuu kriittisesti hallituksen kehyspäätökseen ja kummeksuu hallituksen eriarvoistavaa, rikkaita suosivaa politiikkaa.

Hallitus päätti laskea yhteisöveroa 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöveromme on tämän jälkeen selvästi lähimpiä kilpailijamaitamme kuten Ruotsia alhaisempi. Perussuomalaiset ymmärtävät, että muiden maiden aloittamaan verokilpailuun on jotenkin vastattava, mutta emme pidä järkevänä, että sitä kiihdytetään entisestään. Tämä päätös hyödyttää erityisesti suuryrityksiä.

Kun hallitus puhuu siitä, että yhteisöveron alennuksen aiheuttama verotulojen lähes miljardiluokan vähennys paikkaantuu suurelta osin veronalennuksen talouskasvua ja työllisyyttä parantavilla vaikutuksilla, kerrotaan tällöin vain osatotuus. Hallitus ei kerro päättämiensä veronkorotusten ja leikkausten dynaamisista vaikutuksista mitään.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jari Lindström toivoo, että kehyspäätösten vaikutuksia käsiteltäisiin realistisesti ja kokonaisvaltaisesti.

– Positiivisten asioiden ohella tulee huomioida myös negatiiviset, Lindström toteaa.

– Hallitus päätti tehdä nettomääräisesti n. 500 miljoonan edestä leikkauksia ja veronkorotuksia. Kokonaisuutena nyt tehtyjen päätösten vaikutus talouskasvuun ja työllisyyteen on negatiivinen.

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä, että hallitus maksattaa suuryritysten veroalen pienituloisilla korottamalla mm. sähkö- ja bensaveroa yli 200 miljoonalla. Tasaveroluonteiset energiaverot rokottavat VM:n omienkin laskelmien mukaan pienituloisia jopa arvonlisäverotuksen korotusta pahemmin. Myös kuntien valtionosuuksia on kehyskauden aikana päätetty leikata yhteensä lähes miljardilla eurolla, mikä väistämättä näkyy kuntalaisten arjessa peruspalveluiden laadun ja saatavuuden heikkenemisenä.

Yritysveroalekiihkossaan hallitus näyttää unohtaneen työttömät.

– Vaikka pelkästään viime vuoden aikana työttömyysaste on noussut yhden prosentin, ei kehyksissä ole lisätty juurikaan resursseja työllisyyden parantamiseen, Lindström toteaa.

Lisäksi perussuomalaiset kantavat huolta hallituksen kunta- ja sote-uudistuksen täydellisestä jumiutumisesta.

– Yhdymme julkisuudessakin olleisiin asiantuntijoiden näkemyksiin tilanteen katastrofaalisuudesta, Lindström sanoo.

PS VERKKOTOIMITUS