Perussuomalaiset esittää täyskäännöstä Suomen talouspolitiikkaan leikkaamalla pieni- ja keskituloisten työssäkäyvien palkkaverotusta, ja karsimalla palkan sivukuluja. Samalla perussuomalaisten mielestä myös yritysverotusta tulee keventää ja uudistaa niin, että uudistukset kannustavat investointeihin. Perussuomalaiset katsoo, että verotuksen keventäminen on ainoa realistinen keino lisätä työn vastaanottamisen houkuttelevuutta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo että oikein kohdistettuna veronalennukset maksavat osittain itsensä takaisin.

-Dynaamiset työllisyysvaikutukset eivät toki kokonaan kompensoi menetettyjä verotuloja. Perussuomalaiset lähtee kuitenkin siitä, että kaikkea ei tarvitsekaan kompensoida kokonaan, koska perussuomalaiset haluaa samalla pienentää julkisia menoja.

-Kun työttömyys vähenee, se samalla vähentää julkisten menojen ja verottamisen tarvetta. Julkisessa taloudessa on myös pysyviä menoreikiä, kuten kehitysapu joka on räikeä esimerkki ”pyhistä lehmistä”, joihin ei kosketa edes silloin kun kaikesta muusta leikataan, Halla-aho sanoi lauantaina perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Tänä vuonna valtion budjetin mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat on nostettu 1 245 miljoonaan, joten kehitysapurahoissa kyse ei suinkaan ole pienistä summista.

-Suomi siis maksaa vuodessa kehitysapua yhtä paljon kuin kahden seuraavan vuoden budjettikehysylitykset, joista ylityksistä nousi valtava meteli ja hallituskriisi.

Uudistukset edellyttäisivät muilta puolueilta toisenlaista ajattelua

Myös esimerkiksi haitallisen maahanmuuton kustannukset ovat vuositasolla satoja miljoonia euroja.

-Ne ovat ”kankkulan kaivoon” heitettyä rahaa. Näihin menokohteisiin ei kuitenkaan voida puuttua pelkästään yhden vuoden budjetin aikajänteellä, vaan näihin pitää puuttua poliittisilla päätöksillä, joilla vähennetään niitä tekijöitä, jotka nostavat julkisia menoja. Perussuomalaiset siis haluaa leikata julkisia menoja ja keventää verotusta.

-Työntekijöiden käteen jäävien tulojen määrää on pyrittävä kasvattamaan, kuitenkaan samaan aikaan lisäämättä yritysten kustannuksia. Ainoa kaikille soveltuva keino on puuttua asumisen, elämisen ja liikkumisen kustannuksiin sekä työn verottamiseen ja palkan sivukuluihin, Halla-aho toteaa.

Hän jatkaa, että uudistukset kuitenkin edellyttäisivät toisenlaista ajattelua julkisten menojen osalta kuin mihin muut puolueet ovat tällä hetkellä valmiita.

-Menoja on siis pantava tärkeysjärjestykseen, ja on karsittava kaikki sellaiset menot, jotka eivät liity valtion ydintehtäviin ja suomalaisten turvallisuuteen.

Oikein kohdennettuna Suomella on varaa hyvään sosiaaliturvaan

Perussuomalaiset katsoo, että verotuksen keventäminen on ainoa realistinen keino lisätä työn vastaanottamisen houkuttelevuutta, eli sitä suhteellista hyötyä, joka ihmiselle seuraa menemällä töihin sen sijaan, että hän eläisi sosiaaliturvan varassa.

-Perinteisessä oikeistossa usein ajatellaan, että ongelma voidaan ratkaista leikkaamalla sosiaaliturvaa. Siinä kuitenkin törmätään äkkiä perustuslakiin ja perusoikeudellisiin kysymyksiin, eli sitä tietä ei voi jatkaa kovin kauas.

Perussuomalaisten mielestä Suomella on varaa hyvään sosiaaliturvaan, mutta se pitää kohdentaa niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat.

-Työttömyydestä ei siis voi tulla vaihtoehtoinen elämäntapa työkykyisille. Myös sosiaaliturvan asiakaskunta on pidettävä rajattuna. Ei voi olla niin, että meillä on yhä pienenevä maksajajoukko, joka rahoittaa järjestelmän ja samaan aikaan asiakaskunnaksi laajennetaan koko ihmiskunta, Halla-aho sanoo.

Hallituksen soteuudistus ei ratkaise perusongelmia

Perussuomalaiset osallistui tällä viikolla opposition välikysymykseen hallituksen soteuudistuksesta. Halla-aho korostaa, että uudistuksen suurin epäkohta on se, että se kasvattaa eikä vähennä sotekustannuksia.

-Hallinnon uudistuksilla ei voida ratkaista perustavia ongelmia. Keskeinen on se, että julkinen puoli saa liian vähän tuloja, joilla palveluja rahoitetaan. Samaan aikaan kuitenkin menot kasvavat muun muassa väestön ikääntymisen ja hoivan tarpeen kasvun vuoksi. Kaikki siis palautuu julkiseen talouteen ja suureen kuvaan. Lopputulos on, että palveluverkkoa karsitaan ja hoitoon pääsy vaikeutuu, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaisten mielestä sellaista ei pidä korjata, mikä ei ole rikki.

-Julkisessa terveydenhoidossa on ongelmia nimenomaan perusterveydenhoidossa. Muilta osin järjestelmämme toimii varsin hyvin. Se, että miten järjestämisvastuulliset kunnat ovat asian hoitaneet, vaihtelee suuresti. Järjestelmä on erittäin epäsymmetrinen, koska alle sata kuntaa Suomessa pystyy itse hoitamaan velvoitteensa, muut tekevät erilaista yhteistyötä kuntarajojen yli.

-Mielestäni kannattaa katsoa, mitä opittavaa nykyisissä järjestelyissä olisi ja muistaa se, että Suomessa julkinen terveydenhoito järjestetään kansainvälisesti vertailtuna varsin kustannustehokkaasti.

Vaalikampanjointiin kohdistuva ilkivalta hiipimässä rakenteisiin

Kuntavaaleihin on aikaa vain parisen viikkoa. Tiedotusvälineissä ja eri alustoilla on nähty paljon kuvia rikotuista vaalijulisteista. Etenkin Helsingin keskustassa on vaikeaa edes löytää ehjää perussuomalaisten vaalijulistetta.

Halla-aho toteaa, että jos tarkastellaan vaalijulisteisiin kohdistuvaa ilkivaltaa, vaalien ilmapiiri on heikompi kuin monissa aiemmin nähdyissä vaaleissa.

– Ajan joka aamu kierroksen polkupyörällä ja käyn katsomassa lähiseudun vaalijulistetelineet. Joka päivä kaikki näkemäni perussuomalaisten julisteet on joko töhritty, rikottu tai viety telineestä. Yleensä muiden puolueiden vaalijulisteet ovat ennallaan, joten ei voida sanoa, että kyseessä olisi yleinen ilmiö, vaan nimenomaan perussuomalaisiin kohdistuva vandalismi, perussuomalaisten puheenjohtaja harmittelee.

Halla-aho pohtii, alkaako vaalikampanjointiin kohdistuva tihutyö jo rakenteellistua. Hän viittaa tapaukseen Porissa, jossa SDP:n ehdokkaana oleva kaupungin tiemestari ohjeisti poistamaan perussuomalaisen ehdokkaan mainoksia lyhtypylväistä.

-Kyseessä oli selityksen mukaan väärinkäsitys. Selityksen uskottavuus jääköön itse kunkin arvioitavaksi.

Katso tiedotustilaisuus täältä:


SUOMEN UUTISET