Eduskunta äänesti tänään hallituksen biopolttoaineita ja bionesteitä käsittelevästä lakiesityksestä, jota ”mäntyöljylaiksikin” on kutsuttu. Esityksessä ehdotettiin säädettäväksi muun muassa liikenteen biopolttoaineiden kestävyyden arviointiin sovellettavista vaatimuksista.

Lakiesitys on herättänyt huolta mäntyöljyn biojalostuksen tulevaisuudesta Suomessa: mikäli laki jättää energiamarkkinavirastolle mahdollisuuden ohjata mäntyöljy polttoainevalmistukseen ns. tuplalaskennalla, vaarantaa se mäntyöljyn biojalostuksen Suomessa.

Mäntykemikaaleja eri teollisuudenaloille jalostavat yritykset työllistävät maassamme suoraan pitkälle toistasataa ihmistä ja välillisesti suuren joukon alihankkijoita, urakoitsijoita ja kuljetusliikkeitä, tuovat vientituloa Suomeen sekä kehittävät jatkuvasti uusia jalosteita, jotka usein korvaavat fossiilisia aineita.

Puolustaakseen suomalaista biojalostusteollisuutta perussuomalaiset tekivät lausumaehdotuksen, jossa esitettiin, että lakia sovellettaessa ei luoda kohtuuttomia toimintaedellytyksiä, jotka uhkaisivat olemassa olevaa biojalostusteollisuutta.

Perussuomalaisten lausumaehdotus hylättiin äänin 112/38.

PS VERKKOTOIMITUS