Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan perussuomalaiset esittävät parannuskeinoja harmaan talouden torjuntaan.  Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Jari Lindström, Maria Tolppanen ja Lea Mäkipää esittävät sakotusoikeuden antamista aluehallintovirastojen ulkomaalaistarkastajille, ulkomaalaisten yritysten rekisteröitymispakkoa sekä ns. Hollannin mallin (ketjuvastuu) kokeilua. Perussuomalaiset peräänkuuluttavat myös parempaa viranomaisyhteistyötä.

Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat tänään jättäneet eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen koskien hallituksen toimia harmaan talouden torjumisessa ja kitkemisessä. Kansanedustajat ovat tähän saakka varsin rakentavasti tukeneet hallituksen esityksiä harmaan talouden torjunnassa, vaikka hallituksen toimet ovatkin heidän mielestään jättäneet toivomisen varaa. Perussuomalaiset ovat kutenkin huolissaan siitä, että hallituksen esittämät toimet harmaan talouden kitkemiseksi maastamme ovat tehottomia, hajanaisia sekä riittämättömiä.

Valiokunnan perussuomalaisten mielestä hallituksen on nyt ryhdistäydyttävä ja tehtävä muutakin kuin näpertelyä asiassa.

– Olemme itse valiokuntaryhmänä olleet aktiivisia ja esittäneet tulevien vuosien valtiotalouden kehyksiin parannuksia harmaan talouden torjuntaan, valiokuntavastaavana toimiva Lindström toteaa.