Perussuomalaisten kansanedustajat jättivät tänään vastalauseen hallituksen esittämään vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon. Perussuomalaisten vastalauseessa vaaditaan lisäpanostuksia muun muassa osaamiseen, koulutukseen, turvallisuuteen sekä toimia asumisen kustannusten alentamiseksi.

Asuminen halvemmaksi

Perussuomalaisten mukaan sosiaalinen ja alueellinen eriarvoisuus on kasvanut. Tähän perussuomalaiset puuttuisivat kohtuuttomiksi kasvaneita asumiskustannuksia alentamalla.

– Perussuomalaisten eduskuntaryhmä laati syksyllä 2017 osana vaihtoehtobudjettiaan asumiskustannusten halpuuttamiseksi laajan ohjelman, jonka keskeisinä osina olivat sähkön siirtohintojen alentaminen ja asumiseen kohdistuvan verotuksen keventäminen, kertoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Ville Vähämäki.

– Tästä hyötyvät eniten ne pienituloiset, joiden tuloista suuri osa kuluu asumiseen. Asumisen halpuutus edistäisi myös työvoiman liikkuvuutta ja vähentäisi tarvetta asumistukimenoihin,

Koulutusta työelämän tarpeisiin

Työttömyyden ja työvoimapulan kaksoisongelma odottaa nopeita ratkaisuja. Perussuomalaisten mukaan kasvua vahvistavan ja vakiinnuttavan osaamisen sekä tutkimuksen, kehitystoiminnan ja innovaatioiden edistämiseen tarkoitettua panostusta tulee nopeasti vahvistaa.

– Hallituksen lisätalousarviossa esittämä 60 miljoonaa euroa ei ole riittävä panostus. Rohkea panostus osaamiseen ja kasvuun palautuu moninkertaisena takaisin, Vähämäki huomauttaa.

– Lisäpanostuksia tarvitaan koko koulutussektorilla, mutta erityisesti ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakoulusektorilla tutkimuksessa osaavan työvoiman tarjonnan takaamiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Perussuomalaiset esittää 2 000 000 euron lisäpanostusta vapaan sivistystyön digitaalisten oppimissisältöjen kehittämiseen sekä 10 000 000 euroa ammatilliseen koulutukseen digitaalisten oppimissisältöjen luomiseksi ja opiskelijoiden opintoedellytysten parantamiseen. Lisäksi perussuomalaisten esittää 10 000 000 euroa Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoihin laskentatehon hankkimiseksi yliopistojen ja tutkijoiden tutkimuskäyttöön.

Turvallisuustilanteeseen panostettava

Kun poliisiasemaverkostoa on harvennettu ja liikkuvan poliisin lakkauttamisen myötä poliisin näkyminen katukuvassa on vähentynyt, kansalaisten turvallisuudentunne on heikentynyt. Perussuomalaiset haluaa panostaa lisää kansalaisten turvallisuuteen ja varmistaa poliisille riittävän resursoinnin.

Myös terrorismin kasvava riski on perussuomalaisten mielestä huomioitava. Turussa tapahtui elokuussa 2017 Suomen ensimmäinen terrori-iskuna tuomittu teko. Perussuomalaiset katsoo, että turvapaikanhakijakriisin seurauksena yhteiskuntarauha on uhattuna, kun turvapaikanhakijoiden mukana maahamme on saapunut myös jihadisteiksi epäiltyjä henkilöitä.

– Tästä syystä esitämme suojelupoliisille lisämäärärahaa käytettäväksi terrorismin torjuntaan sekä yhteistyöhön kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Toimi Kankaanniemi täsmentää.

Perussuomaalaiset esittää 4 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin käytettäväksi sekä poliisimiesten palkkaamiseen että poliisin kalustohankintoihin ja 1 000 000 euroa suojelupoliisin toimintamenoihin terrorismin torjuntaan sekä yhteistyöhön kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

Liikenneverkko kuntoon

Parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä totesi kuluvan vuoden alussa vakavan vajauksen liikenneverkon rahoituksessa. Korjausvelka lähtee jälleen voimakkaaseen kasvuun. Tästä on perussuomalaisten mukaan seurauksena elinkeinopolitiikan sekä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden heikkeneminen.

– Harvaan asutussa maassamme kuljetusetäisyydet ovat pitkiä ja erityisesti maakunnissa sijaitsevien yritysten kannalta on tärkeää, että väyläverkko takaa yrityksille asianmukaiset toimintaedellytykset. Väyläverkon kehittäminen vastaamaan elinkeinoelämän ja muiden tienkäyttäjien tarpeita on liikenneturvallisuuskysymyksen lisäksi myös kilpailukykykysymys, Kankaanniemi huomauttaa.

Perussuomalaiset esittää 40 000 000 euroa lisärahoitusta perusväylänpitoon eri alueilla erityisesti elinkeinopoliittisesti tärkeisiin sekä liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantaviin hankkeisiin.

Matkailu voi olla tulevaisuuden Nokia

Perussuomalaiset haluaa edistää Suomeen suuntautuvaa matkailua. Matkailijamäärät ovat olleet kovassa nosteessa ja perussuomalaiset haluavat hyödyntää potentiaalin täysimääräisesti.

– Esitämmekin Visit Finlandin toimintaan merkittävää lisäpanostusta erityisesti luonto- ja elämysmatkailun sekä erätalouden kehittämiseen koko maassa. Ehdotamme, 6 000 000 euroa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenoihin tälle alalle, kansanedustajat toteavat.

Rahoitus sote-piloteista luopumalla

Hallitus esittää lisätalousarviossaan yhteensä 199 miljoonan euron valtuutta sote-uudistuksen valinnanvapausmallien pilotointeihin. Esitys sisältää kuluvan vuoden talousarviossa osoitetun 100 miljoonan euron määrärahan muuttamisen osaksi valtuutta.

– Kun monia vaikeita ongelmia sisältävä sote-uudistus aiheuttaa asiantuntija-arvioiden mukaan suuret kustannukset, on syytä pidättyä pilottihankkeista, joilla sidottaisiin mittavasti varoja epätarkoituksenmukaisella tavalla ja ennenaikaisesti. Pidämme erityisen vakavana sitä, että hallitus ei ole asianmukaisesti ottanut huomioon perustuslakivaliokunnan huomautuksia menettelytavasta pilottien valmistelusta ja päätösten valmistelusta, Vähämäki huomauttaa.

Perussuomalaiset esittävät, että valtuus poistetaan, jolloin syntyy 100 miljoonan euron säästö.

– Vastaavan suuruisella summalla esitämme katettavaksi tekemämme lisäysesitykset osaamisen ja kasvun edistämiseen sekä liikenneväylien parantamiseen. Säästö kattaa myös esitämme pienehköt lisäykset poliisin ja suojelupoliisin toimintamenoihin, rikosten torjuntaan sekä puutiaisaivokuumeen rokotustarpeeseen varautumiseen.

SUOMEN UUTISET