Julkinen talous kestävälle pohjalle – isänmaan turvallisuudesta ei tingitä – suomalaisista huolehdittava – kilpailukyky ja yrittäjyys etusijalle – ei saa kiusaa. Timo Soini (ps.) esitteli pääteemoja perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa maanantaina yhdessä Hanna Mäntylän ja Jari Lindströmin kanssa.

tuumaustunti_timosoini_CE5R4512_1024

Julkisen talouden tervehdyttäminen on Soinin mukaan syytä aloittaa maahanmuuton kustannuksista. Myöskään yhtään uutta tuulivoimasyöttötariffia ei enää saisi tehdä. Verotusta tulisi yksinkertaistaa ja verojärjestelmästä tulisi tehdä eri tulolajien suhteen tasapuolinen. Euron tukipiikki tulee katkaista, ja EU-nettojäsenmaksu puolittaa. Suomen talous on saatava kasvu-uralle.

Panostuksia puolustukseen

Isänmaan turvallisuudesta ei tule tinkiä, vaan puolustusvoimien rahoitus tulee turvata vähintään Kanervan työryhmän määrittelemälle tasolle. Nato-jäsenyydestä on tehtävä tulevalla vaalikaudella selvitys. Ottawan sopimuksesta on irtauduttava – Suomen on saatava jalkaväkimiinat takaisin käyttöön.

”Ei saa kiusaa”

Ei saa kiusaa -otsikon alle perussuomalaiset ovat koonneet lukuisia kansalaisia ja yrityksiä häirinneitä asiakohtia: paskalaki on saatava kumoon, investointeja hidastava lupabyrokratia on purettava, vakuuslääkärijärjestelmää on parannettava. Huoltajuuskiistoissa on huomioitava lasten oikeus molempiin vanhempiin – niin isään kuin äitiinkin. Koulukiusaamiseen on saatava nollatoleranssi. Opettajille tarvitaan lisää valtuuksia, mutta näiden on myös tunnettava oma vastuunsa. Edelleen kiusaamisen on loputtava myös EU-tasolla. Vahingolliselle byrokratialle on saatava sulku.

Suomalaisista huolehdittava 

”Kyseessä on kansallinen häpeä”, kertoi varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä, kun hän muistutti miljoonan suomalaisen elävän tonnilla kuussa, siis köyhyysrajalla tai sen alapuolella.

Kansallinen etu ja suomalaiset on laitettava etusijalle. Suomesta maksetaan etuuksia rajojen ulkopuolelle ihmisille, jotka eivät ole koskaan edes maassa käyneet.

Sosiaaliturvajärjestelmä ei ole kestävällä pohjalla, vaan se on uudistettava kokonaan. Perussuomalaiset ovat sitoutuneita jatkamaan sote-uudistusta.

Mäntylä painotti, että synnytyssairaaloita ei saa ajaa alas. Jos synnytyssairaaloita lakkautetaan, on vaarana dominoefekti, joka johtaa laajaan palvelujen keskittämiseen entistä harvempiin yksiköihin – entistä kauemmas kansalaisista.

Myös omaishoitajien asia nostetaan perussuomalaisten ohjelmassa voimakkaasti esille. Omaishoitajien palkkion maksatus tulisi siirtää Kelalle, ja on lisäksi säädettävä omaishoitajalaki, joka turvaa omaishoitajille tasavertaiset oikeudet.

– Vanhusten hoidon tilanne on katastrofaalinen. Vanhuksia kärrätään koteihinsa kuolemaan yksin, Mäntylä kertoi.

Mäntylän mukaan on kestämätön tilanne, että vanhustenhuollon säästöjen takia kärrätään vanhuksia koteihinsa, pois laitoshoidon piiristä.

Irti EU:n ilmastotavoitteista – Suomi on jo edelläkävijä

”Kilpailukyky, työllisyys ja talous ovat jääneet ilmastoasioiden jalkoihin. Me itse keksimme kaikenlaista sääntelyä. Joka ikinen kuluerä, joka teollisuudelle sälytetään, vaikuttaa päätökseen siitä, pysyykö teollisuus Suomessa vai ei”

Energia- ja ilmastopoliittisen osuuden esitteli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindström. Hän puhui myös kilpailukyvyn ja yrittäjyyden merkityksestä. Nämä asiat on puolueen mukaan vihdoinkin asetettava etusijalle.

– Kilpailukyky, työllisyys ja talous ovat jääneet ilmastoasioiden jalkoihin. Me itse keksimme kaikenlaista sääntelyä. Joka ikinen kuluerä, joka teollisuudelle sälytetään, vaikuttaa päätökseen siitä, pysyykö teollisuus Suomessa vai ei, Lindström muistutti.

Perussuomalaiset eivät sano millekään energiatuotantomuodolle ei. Monipuolisella paletilla puolue varmistaisi huoltovarmuuden. Keskeisenä tavoitteena on kohtuuhintainen energia.

EU:n ilmastotavoitteista olisi irtaannuttava. Suomi on jo ilmastopolitiikan edelläkävijä. Lisälasku teollisuudelle, kaupalle, kotitalouksille ja liikenteelle on Lindstömin mukaan yhteensä 2,2 – 5,4 miljardia euroa.

– Emme väheksy cleantech:iä. Siellä on paljon mahdollisuuksia. Tuemme hajautettua energiantuotantoa.

Perussuomalaiset paheksuu veronmaksajien kontolle sälytettäviä tuulivoimatukia. Tuet olisivat hyväksyttäviä käynnistysvaiheessa, mutta eivät enää pitkässä juoksussa.

Huoltovarmuutta perussuomalaiset parantaisivat turpeen energiaveron poistamisella. Toisin kuin keskusta, perussuomalaiset eivät ole valmiita luopumaan turvetuotannosta.

Tilaisuuden tallenne:

SUOMEN UUTISET