Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa lakiuudistuksella asumisoikeusasukkaille kohtuulliset asumiskulut ja lunastusoikeuden koteihin niiden alkuperäiseen rakennuskustannushintaan.

Asumisoikeuslain uudistus on parhaillaan käynnissä. Se on nykyisen istuvan hallituksen ohjelmassa. Aikataulutus lain uudistamisen suhteen on varsin tiukka. Eduskunnan on määrä käsitellä sitä heti keväällä 2017.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee, että asumisoikeusasukkaille on annettava todellista päätösvaltaa asumiseensa. Niin sanottua vastikkeiden tasausta on rajoitettava sen varmistamiseksi, että asumiskulut pysyvät lain edellyttämällä tavalla kohtuullisina ja omakustannusperiaatteen mukaisina.

Perussuomalaiset pitävät myös huolestuttavana ympäristöministeriön kaavailuja asumisoikeusasukkaiden irtisanomissuojan heikentämisestä. Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä sellaista asumisoikeuslain muutosta, joka mahdollistaisi asukkaiden irtisanomisen kodeistaan ilman asukkaan suostumusta.

Lakiuudistuksessa tulisi myös antaa asukkaille mahdollisuus lunastaa kotinsa omakseen alkuperäiseen rakennuskustannushintaan vastaavalla tavalla kuin ARA-osaomistusasuntojen omaksi lunastamisesta on säädetty.

SUOMEN UUTISET