”Hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka ja työministeri Jari Lindströmin työ kantavat hedelmää. Suomessa on työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan lähes 37 000 työtöntä työnhakijaa vähemmän vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Luku vastaa Kajaanin asukasmäärää”, toteaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi tyytyväisenä.

Työllisyystilanne on parantunut kaikkialla Suomessa. On aloja, joilla kärsitään jo työvoimapulasta, kuten metalli- ja rakennusalat, myös koodareista on jopa 10 000 osaajan pula.

– Siitä ei ole kauan, kun työttömien määrä oli lähellä 400 000:ta. Nyt luku on hieman yli 300 000. Kun hallituksen tekemät uudistukset ja lisäpanostus positiivisen rakennemuutoksen alueiden koulutustarjontaan alkavat purra, ollaan hyvin pian reilusti alle 300 000:n työllisyysluvuissa, Kankaanniemi kertoo.

Kunnat hyötyvät hyvästä työllisyystilanteesta

– Pitkäaikaistyöttömien määrä on vihdoin kääntynyt selvään laskuun. Vuodessa määrä on vähentynyt lähes 12 000:lla. Kunnille tällä on suuri merkitys, koska niiden maksamat niin kutsutut Kela-sakot pienevät pitkäaikaistyöttömien määrän laskiessa. Samaan aikaan jokainen uusi työllistynyt kuntalainen siirtyy yhteiskunnan tukitoimien piiristä veronmaksajaksi.

Kankaanniemi on tyytyväinen myös oman maakuntansa, Keski-Suomen, tilanteen paranemiseen.

– Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä laski Kainuun ja Lapin lisäksi vain Keski-Suomessa. On myös syytä iloita, että työttömyys laski jokaisessa Keski-Suomen kunnassa. Suunta parempaan on selvä.

SUOMEN UUTISET