Olkiluoto 3 -tyyppisten mammuttiydinvoimaloiden aika saattaa olla ohi. Ydinreaktoritekniikan uusi trendi on pienet, modulaariset ydinlaitokset, jotka saattavat olla tehtaissa sarjavalmistettuja ja tyyppihyväksyttyjä. Niitä voidaan käyttää paitsi sähkön, myös vedyn tai kaukolämmön tuotantoon. Suomen lainsäädäntöä valmistellaan seuraavan sukupolven ydinvoimatekniikkaa varten, kertoo Tekniikka ja Talous.

Modulaariset pienreaktorit ovat nykyisiä ydinvoimaloita pienempiä ydinreaktoreita, joita kehitetään monissa maissa pienentämään ydinvoimalarakentamisen paisuneita kustannuksia, Tekniikka ja Talous kertoo. Lainsäädäntö on välttämätöntä, jotta yritykset uskaltaisivat suunnitella investointeja niihin.

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan Jouko Louvannon mukaan 30 vuotta vanhan ydinenergialain päivitys on alkamassa ja pienet voimalat ovat saamassa osuutensa uudistuneessa laissa.

– Kunnat ja uudet energiayhtiöt ovat hyvin kiinnostuneita pienistä reaktoreista muun muassa kaukolämmön tuottamiseksi. Alalle on tulossa uusia toimittajia, uusia teknologioita ja kenties myös uusia sijoituspaikkoja, joten tarvetta säädöksille on, hän sanoi Helsingissä pidetyssä energia-alan tilaisuudessa perjantaina Tekniikka ja Talouden mukaan.

Pienydinvoima myös perussuomalaisten energiaohjelmassa

Perussuomalaisten ympäristö- ja energiapoliittisen ohjelman mukaan Suomen sähköntuotannon selkärankana tulee olla ydinvoima.

– Se on ilmastoneutraali ja muutenkin päästötön tuotantotapa. Se on kallis rakentaa, mutta halpa käyttää ja tuottaa sähköä tasaisesti vuoden ympäri. Ydinvoiman avulla on mahdollista varmistaa, että teollisuudelle riittää sähköä tulevaisuudessakin kilpailukykyiseen hintaan, ohjelmassa todetaan.

Perussuomalaisten ohjelma on ajan tasalla myös uusien tekniikoiden suhteen. Ohjelman mukaan kaupunkien kaukolämmön tuotantoa varten pitää tarkastella myös pienten modulaaristen ydinreaktoreiden eli pienydinvoimaloiden käyttöä.

– Tulevaisuudessa tällaisten laitosten yhdisteleminen osaksi muuta perinteisempää lämmöntuotantoa voisi alentaa päästöjä huomattavasti ja niiden käyttöönottamiseksi on kehitettävä sääntelyä, perussuomalaisten ympäristö- ja energiaohjelmassa vaaditaan.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole olemassa pykäliä, joita voisi soveltaa pienreaktoreihin, joten PS:n vaatimus on paikallaan.

Tekniikka ja Talous -lehden uutisen mukaan kaupunkien kaukolämmityksessä pienreaktorit voisivat olla lämpöteholtaan 150-900 megawatin tai vain 20-50 megawatin mikroreaktoreita. Vertailun vuoksi: Kun Olkiluoto 3 aikanaan otetaan käyttöön, sen lämpöteho tulee olemaan huikeat 4 300 megawattia.

Teollisuus odottaa jo uutta lainsäädäntöä

– Haluamme lain valmiiksi, jotta alan teollisuus saa toimintamahdollisuudet, Työ- ja elinkeinoministeriön Louvanto sanoo.

Ministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat jo aloittaneet pienreaktorien luvitukseen ja turvallisuus- ja ydinjätevaatimuksiin liittyviä keskusteluja. Teollisuusalan tähtäimessä on, että pienten reaktorien luvitus olisi kevyempi prosessi kuin nykyisten suurten ydinvoimaloiden, Tekniikka ja Talous kertoo.

Suomen Uutiset