Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmä sanoutuu Jan Vapaavuoren (kok.) esittämästä kaupunkistrategiasta irti. Ryhmän mukaan kaupunkistrategia tekisi Helsingistä yhä turvattomamman ja eriarvoisemman.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mukaan Jan Vapaavuoren (kok.) ehdottamassa kaupunkistrategiassa on PS-valtuustoryhmän mukaan liian monta kipukohtaa.

– Ehdotus sivuuttaa erittäin vaikeat turvallisuusongelmat, asettaa kantaväestön eriarvoiseen asemaan ja unohtaa omaishoitajat. Tällainen ehdotus ei ole kestävällä pohjalla, puheenjohtaja Mika Raatikainen (ps.) toteaa valtuustoryhmän puolesta.

”Laittomasti Suomessa oleskelevien aiheuttamaan merkittävään turvallisuusuhkaan ei ole kiinnitetty mitään huomiota”

– Suomessa laittomasti oleskelevien, enenevässä määrin Helsingin alueelle asettuvien henkilöiden aiheuttamaan merkittävään turvallisuusuhkaan ei ole kiinnitetty mitään huomiota. Strategiassa on sivuutettu kaupungin turvallisuussuunnitelmien ja turvallisuusohjeiden päivitys, vaikka PS-ryhmä mainitsi siitä strategiakeskusteluiden alussa.

PS-valtuustoryhmä on myös huolissaan siitä, ettei strategiassa alkuperäisten suunnitelmien mukaan rajattu laittomasti maassa olevien terveydenhuoltoa.

– SOTE-lautakunta on päättänyt laajentaa paperittomien terveydenhuoltoa. Strategiassa tämä olisi ollut mahdollista estää.

– Helsingillä ei ole varaa tulla koko maapallon terveyskeskukseksi ja houkutella laittomia jäämään Helsinkiin. Juuri nyt on tärkeää saada laittomat poistumaan maasta. Kaupungin tulee selvittää palveluihin hakeutuvan oleskeluoikeus Suomessa ja sen on velvoitettava kaupunkilaisia ja yhteisöjä noudattamaan tätä ministeriön ohjetta.

PS-valtuustoryhmä katsoo, että laittomille tulisi tarjota vain lakisääteinen tilapäinen hätämajoitus ja kiireellinen terveydenhuolto siihen saakka, kunnes heidät on poistettu maasta.

– Kaupungin pitää mahdollisimman tehokkaasti huolehtia siitä, että laittomasti maassa olevat palautetaan viipymättä, mahdollisimman tehokkaasti. Valtuustoryhmä on jo mm. pyytänyt Helsinkiä selvittämään, onko kouluissamme opiskelijoita, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen.

”Ei mainita kertaakaan suomalaisen kulttuurin ja tapojen ylläpitämisestä, vaikka juhlimme satavuotiasta Suomea.”

PS-ryhmä moittii strategiaa myös siitä, että vaikka siinä korostetaan monikulttuurisuuden vahvistamista, ei siinä mainita kertaakaan suomalaisen kulttuurin ja tapojen ylläpitämisestä, vaikka tänä vuonna juhlitaan satavuotiasta Suomea.

– Strategiassa mainitaan, että Helsinki käyttää tarvittaessa erityiskohtelua. Valtuustoryhmän mielestä positiiviset erityistoimet ovat syrjintää. Eriarvoistumista pitää ehkäistä tasapuolisesti turvaamalla tukitoimenpiteet kaikille niitä tarvitseville helsinkiläisille.

– Strategiassa ei ole huomioitu omaishoitajia ollenkaan. Omaishoitoa tulisi kehittää ja lisätä osana muuta palveluvalikoimaa.

Ryhmä katsoo, että vaikka strategiassa on paljon hyvääkin, on siinä kestämättömän paljon helsinkiläisten etujen vastaisia linjauksia.

– Perussuomalaiset eivät voi tällaista hyväksyä. Sanoudumme irti Vapaavuoden strategiasta, eikä se tule ryhmäämme tulevina valtuustovuosina sitomaan.

Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmään kuuluvat Mika Raatikaisen lisäksi Jussi Halla-aho, Mari Rantanen ja Pia Kopra.

SUOMEN UUTISET