Perussuomalainen kansanedustaja Ritva Elomaa vaatii lakialoitteessaan omaishoitajille maksettavan hoitopalkkion verovapautta. Lisäksi hän ehdottaa samassa aloitteessa omaishoidon tuen maksamisen siirtämistä Kansaneläkelaitoksen vastuulle.

Elomaa muistuttaa, että omaishoitajien tekemä työ on hoidettaville läheisille ja yhteiskunnalle mittaamattoman arvokasta.

– Olisi oikeus ja kohtuus, jos omaishoitajien hoitopalkkiota ei verotettaisi ansiotulona ja heille jäisi pienestä palkkiosta vähän enemmän euroja käteen, sanoo Elomaa.

– Omaishoito säästää vuosittain yhteiskunnalta valtavan rahasumman, joten omaishoitajien taloudellisen aseman kohentamiseen ei ole vaikea löytää perusteita.

Tuen maksaminen Kelalle

Omaishoidon tuen maksamisen siirtämistä Kelan vastuulle hän perustelee järjestelmän yhdenmukaistamisella ja tasapuolisuudella.

– Kunnissa markkinoidaan omaishoidon tukea vaihtelevalla aktiivisuudella ja myöntämiseen voi vaikuttaa esimerkiksi kotikunnan taloudellinen tilanne, huomauttaa Elomaa.

– Omaishoidon tuen maksamisen siirto Kelan tehtäväksi ratkaisisi paljon hakemiseen ja myöntämiseen liittyviä ongelmia oikeudenmukaisella tavalla. Omaishoitajia tulisi kohdella tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta.

Hoitajille arvostusta

Väestön ikääntymisen myötä tarve omaishoidolle tulee kasvamaan entisestään. Perussuomalaisten mielestä omaishoitajien ja hoidettavien asemaa tulee edistää valtiovallan toimesta eri keinoin lähitulevaisuudessa.

– Omaishoidon hoitopalkkion verosta vapauttaminen olisi hyvä käytännön toimi, jolla hallitus voisi osoittaa arvostustaan omaishoitajia kohtaan, lopettaa Elomaa.

SUOMEN UUTISET

Tagit