Perussuomalaisten vaihtoehto hallituksen vuoden 2013 talousarvioesitykselle on oikeudenmukainen, kasvuun kannustava Robin Hood -budjetti. Vaihtoehtomme tukee Suomen talouskasvua ja työllisyyttä hallituksen esitystä paremmin, ja velkaa ottaisimme kokonaisuudessaan hallitusta vähemmän. Emme ole valmiita tinkimään poliisin ja harmaan talouden torjunnan resursseista, ja haluamme turvata kuntien peruspalvelut koko maassa.

Seuraavassa listattuna tärkeimpiä linjauksia.

Tulo- ja arvonlisäveron korotukset

Hallituspuolueiden vasemmistolaita väitti ennen eduskuntavaaleja, etteivät ne hyväksy alv:n korottamista ja oikeistolaita puolestaan vastusti ansiotulojen verotuksen korottamista. Molemmat korotukset ovat nyt kuitenkin toteutumassa. Nämä hallituspuolueiden vaalilupaukset tulevat paremmin toteutetuksi Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa, sillä emme halua korottaa arvonlisäveroa ja ehdottamamme tuloveroasteikko on kokonaisuudessa hallituksen ehdotusta armeliaampi. Olemme valmiita keräämään lisää varoja hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseksi palauttamalla yritysten Kela-maksun, joka on hallituksen omienkin asiantuntijoiden mukaan työllisyyden kannalta selvästi alv:n korotusta parempi vaihtoehto.

Kuntien rahoitus

Hallituksen suunnitelmat leikata kuntien valtionosuuksia pakottavat kuntia nostamaan veroasteitaan ja/tai lisäämään entisestään kuntasektorin koko 2000-luvun ajan kasvanutta velkataakkaa. Leikkauksien seurauksena kunnat joutuvat myös tinkimään peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta, mikä tulee vaikeuttamaan lukemattomien kotitalouksien arkea. Perussuomaiset vaativatkin hallitusta perumaan kuntien valtionosuuksien leikkaukset. Yhteensä olisimme valmiita tukemaan kuntia lähes 300 miljoonaa euroa hallitusta enemmän.

Pk-yritysten kasvupaketti

Mielestämme valtion tulisi nykyistä paremmin tukea pienten ja keskisuurten yritysten kasvua, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana käytännössä kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille. Ehdotammekin erityisesti pk-sektorille suunnattua kasvupakettia, joka pitää sisällä ALV:n alarajan tuntuvan korotuksen muodossa annettavan ALV-huojennuksen, työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yritysverotuksen sekä kotitalousvähennyksen korotuksen.

Vanhusten hoito ja omaishoito

Perussuomalaiset haluavat Suomesta maan, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä vanhenemista. Haasteina ovat palvelujen säilyttäminen jokaisen ulottuvilla sekä riittävän ja ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen hoiva- ja hoitoalalle. Kotihoitoa painottava tulevaisuudenkuva on inhimillinen, mutta laitoshoidon ja ympärivuorokautisen hoidon tarvettakaan ei voi kiistää. Esitämme 75 miljoonaa euroa hallitusta enemmän vanhusten palveluiden turvaamiseksi. Esitämme lisäresursseja myös omaishoidon tuen korottamiseksi.

Nuorten koulutus

Hallitus esittää uuteen nuorten aikuisten osaamisohjelmaan 27 miljoonaa euroa, mutta aikoo samanaikaisesti vähentää oppisopimuskoulutukseen varattuja määrärahoja 26,1 miljoonalla eurolla. Resursseja siis vain siirrellään momentilta toiselle vailla todellista halua muuttaa asioita. Suuret puheet nuorisotakuusta näyttävätkin jäävän vain puheiksi, kun samaan aikaan ollaan leikkaamassa myös esim. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoituksesta. Perussuomalaiset eivät näitä leikkauksia hyväksy.

Sisäinen turvallisuus ja harmaa talous

Poliisin määrärahojen riittämättömyys näkyy Suomessa monin tavoin. Kansalaisten turvallisuudentunne on uhattuna, kun poliisin toimintoja ei etenkään syrjäseuduilla enää pystytä pitämään hyvällä tasolla. Järjestäytyneen rikollisuuden määrä on kasvussa eikä harmaan talouden torjuntaankaan ole kyetty kunnolla puuttumaan. Nykytilanteessa yksittäiset muutokset kuten käänteisen arvonlisäveron käyttöönotto rakennusalalla eivät riitä harmaan talouden kitkemiseen, vaan tarvitaan myös muita toimenpiteitä kuten Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten yritysten rekisteröintipakko vero- ja valvontaviranomaisten työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Liikkuvan poliisin lakkauttaminen on selkeä esimerkki hallituksen kyvyttömyydestä edistää turvallisuutta ja ennaltaehkäistä rikollisuutta.

Koko varjobudjetti ladattavissa täältä: varjobudjetti (pdf, 483 kB)

Lisätietoja:
Kansanedustaja Kaj Turunen
puh. 050-5120663

Tagit