Fennovoiman ydinvoimahanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Näin sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmä vastauksessaan valtioneuvoston periaatepäätökseen Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeesta.

Eduskunta puhui asiasta talousvaliokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen. Puheenjohtaja Timo Soini toi samalla julki perussuomalaisten periaatteellisen ydinvoimakannan.

– Se on yksiselitteinen: olemme ydinvoiman kannalla siten, että ydinvoiman rinnalla kehitetään uusiutuvia kotimaisia energianlähteitä hyödyntävää energiantuotantoa, Soini linjasi.

Puhetta käytiin samaan aikaan, kun Ukrainasta kantautui tieto ydinvoimaonnettomuudesta. Ylen mukaan onnettomuus oli kuitenkin vain toimintahäiriön tasoa. Helpottava tieto tuli eduskunnan istunnon alkaessa.

Energiapolitiikka perustuu
vanhaan ajatteluun

Soinin mukaan Suomen nykyinen energiapolitiikka perustuu vanhoihin ajattelumalleihin.

– Suomen nykyinen energiapolitiikka ei palvele kaikilta osin yhteiskunnan kokonaisetua. Se perustuu osaltaan vanhoihin ajattelumalleihin. Tästä kaikesta seurauksena on ollut se, että viime vuosien aikana olemme joutuneet tuomaan maahan miljardien eurojen edestä tuontienergiaa.

Perussuomalaisten mielestä Suomen energiapolitiikkaan täytyy saada käänne, sekä vaalikausien yli kestävä ennakoitavuus. Tämä on sekä kotitalouksien että yritysten etu.

– Tässä pitää yhdistää energian kotimaisuus sen kohtuulliseen hintaan. Tämä on tärkeää, koska teollisuutemme tarvitsee toimitusvarmaa ja edullista suomalaista sähköä, jotta kilpailukyky säilyisi. Meidän tulee taata korvaava energiatuotanto myös ydinvoimaa rakentamalla, Soini sanoi.

Hanke tuo miljardeja

Fennovoiman hanke tuo miljardeja euroja aikana, jolloin Suomi tarvitsee kipeästi uusia investointeja.

– Olemme tyytyväisiä siitä, että hanke ei tarvitse valtion rahoitusta, verotukia tai syöttötariffeja. Tästä ei tule tuulivoiman tavoin sijoittajille miljoonia valtiolta kuppaavaa tukiautomaattia, Soini tähdensi.

Ydinvoimahankkeen ehtona on vähintään 60 prosentin kotimainen tai ETA-alueen omistus. Tämä täyttyi tiistaina, kun Fortum ilmoitti olevansa valmis osallistumaan hankkeeseen. Tämä luo pohjan myös Fortumin tuleville korvausinvestoinneille.

VELI-PEKKA LESKELÄ

Tagit