Koronavirus ja uutisointi, työttömyys mix. ... Coronavirus and news reporting, unemployment mix . ISMO PEKKARINEN / LEHTIKUVA