Perussuomalaiset Nuoret haluaa parantaa tasoristeysten turvallisuutta. Suomessa on tällä hetkellä suuri joukko tasoristeyksiä, joissa ei ole puomeja. Tämä heikentää liikenneturvallisuutta oleellisesti ja altistaa henkilöliikenteen vaaraan.

– Sukupuolineutraalien liikennemerkkien sijaan kannustamme liikennevirastoa panostamaan tasoristeysten turvallisuuteen. Nykyisiin liikennemerkkeihin ei kukaan kuole, mutta vaarallisiin tasoristeyksiin kylläkin. Esimerkiksi viime vuonna Siilinjärvellä kuoli joukko nuoria juuri vartioimattomassa tasoristeyksessä. Nämäkin kuolemat oltaisiin voitu välttää. Prioriteetit on nyt laitettava kuntoon, vaatii Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila.

Liikenteessä turvallisuus etusijalle

Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että liikenneturvallisuuteen satsaamalla voidaan erityisesti kokemattomien kuljettajien riskejä karsia. Puomit tasoristeyksiin lisäämällä, infrastruktuuriin panostamalla ja yleistä tieturvallisuuteen liittyvää tietoa levittämällä saadaan parannuksia yleiseen liikenneturvallisuuteen.

– Tämä on asia, joka pitää vihdoinkin saada kuntoon. Jos meillä on varaa huolehtia liikennemerkeissä esiintyvien hahmojen sukupuolesta, on meillä oltava varaa huolehtia myös ihmishenkiä vaarantavasta epäkohdasta, toteaa Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Harri Vuorenpää.

SUOMEN UUTISET